Преподавателски екип

 • Стела Стефанова

  Директор и преподавател по "Автоматизация на проектирането в електрониката"
  • Научни титли/званиедоцент, доктор
  • Образованиевисше - специалност "Съобщителна техника", Висш машинно-електротехнически институт (Технически университет), София
  • Стаж по специалността34г.
  • Квалификацияинженер-специалист по "Приложна математика", инструктор на експертно ниво и ръководител на Cisco академия


 • Лидия Иванова

  Заместник-директор и преподавател по "Математика"
  • Научни титли/званиемагистър, старши преподавател ВУ
  • ОбразованиеМатематика, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Стаж по специалността37 г.
 • Любомир Чорбаджиев

  Старши преподавател по "Обектно ориентирано програмиране"
  • Научни титли/званиемагистър, старши преподавател ВУ
  • ОбразованиеСофийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Стаж по специалността25г.
 • Мила Нейкова

  Старши преподавател ВУ по "Програмиране и информатика"
  • Научни титли/званиемагистър инженер
  • ОбразованиеЕлектронна техника, Технически университет - София
  • Стаж по специалността26г.
  • КвалификацияСледдипломна квалификация "Професионална педагогика"
 • Анна Апостолова

  Старши преподавател по "Електротехника" и "Чужд език по професията"

  • Научни титли/звание: м
   агистър, старши преподавател ВУ
  • Образование: специалност "Електронна техника" към Технически университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от: 1990г.
  • Квалификация: преподавател по английски език в средно училище, Cambridge Certificate for Teaching English to Adults /CELTA/

 • Валентин Иванов

  Старши преподавател ВУ по "Електротехника" и "Електрически вериги"
  • Научни титли/звание: магистър
  • ОбразованиеЕлектроснабдяване и електрообзавеждане, Технически университет -  София
  • Стаж по специалността: 26г.
 • Бистра Башева

  Старши преподавател ВУ по "Полупроводникови елементи"
  • Научни титли/званиестарши преподавател ВУ
  • Образованиевисше - магистър-специалност "Електронна техника", специализация полупроводникови прибори и микроелектроника, Технически университет – София
  • Стаж по специалността: 35г.
  • КвалификацияСертификат за квалификационен курс "Управление за ефективно професионално образование. Качество в професионалното образование. Развиване на управленски умения"; Сертификат за квалификационен курс "Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците"
 • Валентин Хинков

  Старши преподавател ВУ по "Аналогова схемотехника"
  • Научни титли/званиестарши преподавател ВУ
  • Образование полупроводникова електроника, ТУ - София /ВМЕИ/
  • Стаж по специалността: 26г.
  • Квалификацияинж. мат. /инженер-математик/, следдипломна квалификация блок B и блок C при ВМЕИ /ТУ - София/
 • Йордан Попов

  Технолог по "Импулсна и цифрова схемотекника"
  • Научни титли/званиечлен-наблюдател в БАНИ
  • Образование Висше, Изчислителна техника, Технически университет - София
  • Стаж по специалността: 40г.
  • КвалификацияПатентна експертиза, дърворезба.
 • Васил Щерев

  Преподавател по "Основи на компютърните системи" и "Микропроцесорни системи"
  • Научни титли/званиеглавен асистент доктор инженер
  • Образование висше, Технически университет - София
 • Димитър Николов

  Главен асистент ВУ по "Приложни програмни системи"
  • Научни титли/званиедоктор, главен асистен
  • ОбразованиеМикроелектроника, Технически унивеситет - София
  • Стаж по специалността6г.
 • Николай Киров

  Старши преподавател по "Компютърни мрежи"
  • Научни титли/званиестарши преподавател
  • Образованиевисше, изчислителна техника, Технически университет - София
  • Стаж по специалността: 27г.
 • Кирил Славков

  Старши преподавател по "Комуникационна техника" и "Компютърна периферия"
  • Научни титли/званиестарши преподавател
  • Образованиевисше, електронна техника, Технически университет - София
  • Стаж по специалността: 27г.
 • Кирил Митов

  Учител по "Технология на програмирането"
  • Научни титли/звание: магистър инженер
  • ОбразованиеКомпютърни системи и технологии, ТУ-София и Бизнес администрация, Американски Университет
  • Стаж по специалността: 12г.
 • Николай Димитров

  Преподавател по "Операционни системи"
  Научни титли/звание: бакалавър
  Образование:
  - средно професионално по професия "Системен програмист", ТУЕС към ТУ-София
  - висше специалност "Компютърни науки", СУ "Св. Климент Охридски"
  Стаж по специалността: 7г.

 • Росен Петков

  Преподавател по "Компютърна графика и дизайн" в ТУЕС и преподавател по "Компютърна графика" и АПЕ в ТУ- София

  Научни титли/звание: магистър инженер
  Образование: висше, Компютърни системи и технологии, ТУ-София
  Стаж по специалността: 27 години

  Научни титли/звание: магистър инженер
  Образование: висше, Компютърни системи и технологии, ТУ-София
  Стаж по специалността: 27 години
 • Михаил Здравков

  Преподавател по "Технология на програмирането"
  • Образование: Средно специално от ТУЕС. Следвам приложна математика в СУ
  • Преподавател в ТУЕС от2018г.
  • Дипломант на ТУЕС: Випуск 2014г.
  • Работа в ИТ бизнеса: Uber
 • Стоян Христов

  Преподавател по "Технология на програмирането"
  • Научни титли/звание: Инжинер 
  • Образование: Висше - специалност "Компютърни системи и технологии" към Технически университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Дипломант на ТУЕС: Випуск 2001г.
  • Работа в ИТ бизнесаТрансметрикс
 • Атанас Кожухаров

  Преподавател по "Въведение в скриптовите езици"
  • Образование: Бакалавър - специалност "Информатика"
  • Преподавател в ТУЕС от2017г.
  • Дипломант на ТУЕС: Випуск 2010г.
  • Работа в ИТ бизнеса: Sumup
 • Иван Георгиев

  Преподавател по "Увод в програмирането"
  • Научни титли/звание: Инженер 
  • Образование: Компютърни системи, докторантура по комбинаторни алгоритми до защита.
  • Преподавател в ТУЕС от2000г.
  • Дипломант на ТУЕС: Випуск 1993г.
  • Работа в ИТ бизнесаСалвобит ООД
 • Росица Факалиева

  Преподавател по "Увод в програмирането"
  • Научни титли/званиеMicrosoft MVP
  • Образование: Висше
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Работа в ИТ бизнеса: Директор "Софтуерно инженерство" в Progress, Ко-Директор Women Who Code Sofia
 • Радослав Аспарухов

  Преподавател по "Увод в програмирането"
  • ОбразованиеИнформационни технологии - семестриално завършени без диплома.
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Дипломант на ТУЕС: Випуск 2013г.
  • Работа в ИТ бизнесаDigital Lights
 • Владимир Гаристов

  Преподавател по "Увод в компютърните мрежи"
  • ОбразованиеСредно професионално - специалност "Компютърни мрежи", ТУЕС към ТУ-София.
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Дипломант на ТУЕС: Випуск 2018г.
  • Работа в ИТ бизнесаSmartLab Bulgaria
  • Квалификация: Cisco Certified Network Associate (CCNA)
 • Петър Кузмин

  Преподавател по "Увод в компютърните мрежи"
  • ОбразованиеСредно професионално - специалност "Компютърни мрежи", ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Дипломант на ТУЕС: Випуск 2018г.
  • Работа в ИТ бизнесаCyber Security Expert, SoCyber
 • Иван Стефанов

  Преподавател по "Увод в компютърните мрежи"
  • ОбразованиеСредно професионално - специалност "Компютърни Мрежи", ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Дипломант на ТУЕС: Випуск 2018г.
  • Квалификация: Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cadence IC, First Steps with Arduino
 • Милко Божилов

  Преподавател по "Информационни технологии"
  • Образование: Средно професионално - ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2010г.
  • Дипломант на ТУЕС: Випуск 2007г.
  • Работа в ИТ бизнесаКод Асистенс
 • Ивайло Михайлов

  Преподавател по "Интернет програмиране"
  • Научни титли/званиеБакалавър
  • Образование: Висше - специалност "Информационни системи" към Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от2014г.
  • Дипломант на ТУЕС: Випуск 2007г.
  • Работа в ИТ бизнесаBotron Software Solutions ЕООД
 • Виктор Кепитов

  Преподавател по "Операционни системи"
  • Научни титли/звание: Бакалавър
  • Образование: Висше - специалност "Компютърни Науки" към Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от2013г.
  • Дипломант на ТУЕС: Випуск 2010г.
  • Работа в ИТ бизнесаKipi Interactive
 • Марио Бенов

  Преподавател по "Обектно ориентирано програмиране" и по "Увод в алгоритмите и структурите от данни"
  • Научни титли/звание: Компютърен инженер
  • Образование: Бакалавър - специалност "Компютърни Системи и Технологии", Технически Университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от2018г.
  • Дипломант на ТУЕС: Випуск 2012г.
  • Работа в ИТ бизнесаHaemimont AD
 • Красимир Горнишки

  Преподавател по "Системи за управление на бази данни" и по "Обектно ориентирано програмиране"
  • Научни титли/званиебивш Главен асистент в факултет "Компютърни системи" на ТУ София
  • Образование: Висше - специалност "Компютърни системи и устройства" към ВМЕИ "Ленин" (Технически университет), София
  • Преподавател в ТУЕС от: 1996г.
  • Работа в ИТ бизнесаВистеон България ЕООД
 • Александър Петков

  Преподавател по "Системи за управление на бази данни"
  • Научни титли/звание: главен асистент, доктор, инжинер
  • Образование: Доктор по информатика
  • Преподавател в ТУЕС от2016г.
  • Дипломант на ТУЕС: Випуск 2006г.
  • Работа в ИТ бизнесаНИЛ по Компютърна графика и ГИС - АКСТЪР
 • Михаил Кирилов

  Преподавател по "Системи за управление на бази данни"
  • Образование: Средно професионално, ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2018г.
  • Дипломант на ТУЕС: Випуск 2015г.
  • Работа в ИТ бизнесаAxlessoft
 • Радостина Герчева

  Преподавател по "Изграждане и диагностика на компютърни мрежи" и по "Мрежови протоколи и технологии"
  • Научни титли/звание: магистър, инжинер
  • Образование: Висше - Телекомуникации
  • Преподавател в ТУЕС от2011г.
  • Работа в ИТ бизнеса: Смартком - България АД
 • Нина Митова

  Преподавател по "Български език и литература"
  • Научни титли/званиестарши преподавател
  • ОбразованиеСофийски университет "Св. Климент Охридски", Българска филология
  • Стаж по специалността28г.
  • КвалификацияВтори клас - квалификация (СУ - ЦИУУ, 1995 г.)
 • Ива Захариева

  Преподавател по "Български език и литература"
  • Научни титли/званиестарши преподавател
  • Образование: специалност "Българска филология" към Софийски университет "Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 1989г.
 • Чавдар Спасов

  Старши преподавател по "Български език и литература"
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образованиевисше, българска филология, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Стаж по специалността: 30г.
 • Ваня Георгиева

  Старши учител по "Български език и литература"
  • Образованиевисше, Софийски университет "Климент Охридски"
  • КвалификацияВтора ПКС
  • Награди: Почетното отличие на МОН „Неофит Рилски”, 24 май 2007 година. Грамота на МФ „Св.св. Кирил и Методий” на името на „Проф. д-р Петер Фишер-Апелт” за постижения на учители в хуманитарната област и принос в откриването и развитието на млади таланти в областта на хуманитарното знание - 23 май 2009 година.
 • Мариана Крачунова

  Преподавател по "Български език и литература"
  • Научни титли/званиестарши преподавател ВУ
  • Образованиевисше
  • Стаж по специалността: 36г.
 • Елена Вакарелова

  Старши учител по "Английски език"
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образованиевисше - Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2010г.
  • КвалификацияПреподавател по Български език и литература, специализирани курсове: „Европейски практики за прилагането на междупредметни връзки в обучението по чужд език“, "Иновативни педагогически методи за повишаване качеството на учебния процес. Преподаване чрез технологии", "Смесено обучение - Blended learning и Обърната класна стая - Flipped classroom - като подходи в чуждоезиковото обучение", "Иновативни стратегии и дейности за преподаване на английски език в 21 век", "Интерактивни методи за преподаване на английски език в трите етапа на обучение - начален, прогимназиален, гимназиален"
 • Таня Петкова

  Старши учител по "Английски език"
  • Научни титли/званиемагистър
  • ОбразованиеАнглийска филология, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Стаж по специалността: 20г.
 • Ирина Каракехайова

  Старши преподавател по "Английски език"
  • Научни титли/званиедоктор
  • Образование: специалност "Западноевропейска литература" и "Изобразително изкуство" към Нов Български Университет
  • Преподавател в ТУЕС от: 1997г.
 • Анна Евстатиева

  Преподавател по "Английски език"
  • Научни титли/званиедоктор по методика на чуждоезиковото обучение
  • Образованиевисше, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Стаж по специалността: 24г.
 • Перуника Кършакова

  Старши учител по "Английски език"
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образованиевисше - Английска филология и Педагогика към СУ "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2009г.
  • Квалификация: "Мениджмънт" - център за образователни услуги към Стопански факултет на Софийски Университет "Св. Климент Охридски"; "Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви";  "Смесено обучение" (Blended Learning) и Обърната класна стая (Flipped Classroom); "Иновативни педагогически методи за повишаване качеството на учебния процес. Преподаване чрез технологии."; Доктор по методика на обучението по философски дисциплини с фокус върху гражданското образование на учениците, както на български, така и на английски език.
 • Веселина Велкова

  Старши учител по "Английски език"
  • Научни титли/звание: магистър филолог
  • Образование Висше. Английска филология. Руска филология .
   Софийски университет " Св. Климент Охридски"
  • Стаж по специалността: 33г.
  • Квалификация: Базов учител към НБУ и Британски съвет. Международен сертификат за оценяване на английски език като втори - Кеймбридж университет. Специализация в Института по езиково обучение в университета в Норич, Великобритания. Превод в съавторство на две книги от английски език. Проект Коменски - работни визити и обмяна на опит в училища в Кнуров- Полша;  Малмеди- Белгия; Колежа "Свети Майкъл" в Тенбъри- Великобритания; Сейнт Одилиенсбърг- Холандия. Сертификати от курсове и семинари по теми свързани с преподаването на английски език, провеждани от Британски съвет, СУ, Министерството на образованието и науката; Департамента за информация и усъвършенстване на учители.
 • Аделина Велкова

  Преподавател по "Английски език"
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образование специалност "Английска филология" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2013г.
 • Димитър Дянков

  Старши преподавател ВУ по "Руски език"
  • Научни титли/званиестарши преподавател ВУ
  • ОбразованиеСУ "Климент Охридски" - руска филология, специализация 2 г. в Института по руски език и литература "А.С. Пушкин" в г. Москва, РФ
  • Стаж по специалността: 32г.
  • КвалификацияВтори клас-квалификация по специалността
   Присъдена награда-диплома "Золотая муза" (2012 г.) за високи творчески постижения и принос в развитието на българо-руските културни връзки
 • Жанет Абрамович

  Старши учител по "Математика"
  • Научни титли/звание: магистър
  • ОбразованиеМатематика, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Стаж по специалността: 33г.
  • Квалификация: втори клас - квалификация
 • Лидия Христова

  Старши преподавател по "Математика"
  • Научни титли/званиестарши преподавател
  • Образованиевисше, математика, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Стаж по специалността: 27г.
 • Веселка Христова

  Старши преподавател по "Математика"
  • Научни титли/звание: доктор
  • ОбразованиеПловдивски университет "Паисий Хилендарски", специалност математика и информатика
  • Стаж по специалността: 28г.
 • Цветанка Тодорова

  Старши учител по "Математика"
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образование Висше, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Стаж по специалността: 36г.
  • КвалификацияПета квалификационна степен
 • Нелсон Карапетян

  Старши преподавател по "Физическо възпитание и спорт"
  • Научни титли/звание: магистър
  • ОбразованиеНационална спортна академия "Васил Левски", Физическо възпитание и спорт
  • Стаж по специалността: 34г.
 • Мадлена Михайлова

  Старши преподавател по "Физическо възпитание и спорт"
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образование: специалност "Треньор по туризъм-алпинизъм" и "Физическо възпитание и спорт" към Национална спортна академия
  • Преподавател в ТУЕС от: 1991г.
  • КвалификацияСпециализирани курсове - "Иновативни подходи в обучението по баскетбол в училище", "Методически подходи в обучението по волейбол в училище" и  "Усъвършенстване методите на обучението по мини баскетбол" 
 • Мария Цветкова

  Преподавател по "Физическо възпитание и спорт"
  • Научни титли/званиебакалавър
  • Образование Национална Спортна Академия "Васил Левски"
          специалности:
                 - учител по спорт
                 - треньор по баскетбол
  • Стаж по специалността:
         - 2003-2007г.-учител по спорт в Международна гимназия "Проф.д-р В.Златарски"
         - 2012-до днес -учител по спорт в ТУЕС
 • Лъчезар Пеев

  Учител по "Физическо възпитание и спорт"
  • Научни титли/званиебакалавър
  • Образование Физическо възпитание и спорт
  • Стаж по специалността: 3г.
 • Антоанета Райкова-Даскалова

  Старши учител по "Биология и здравно опазване" и "Химия"
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образование биология и химия /педагогически профил/ Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
  • Стаж по специалността: 23г.
 • Мая Ташева

  Старши учител по "Биология и здравно опазване"
  • Научни титли/званиемагистър
  • ОбразованиеБиология и химия, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Стаж по специалността: 23г.
 • Даниел Александров

  Учител по "История и цивилизация"
  • Научни титли/званиебакалавър
  • ОбразованиеСУ "Св. Климент Охридски", специалност история
  • Стаж по специалността: 7г.
 • Анатол Френски

  Преподавател по "История и цивилизация"
  • Научни титли/звание:  доктор, старши преподавател
  • Образование: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Стаж по специалността: 32 години
  • Квалификация:  Факултет за обществен професионален на Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Иван Запрянов

  Старши преподавател по "География и икономика"
  • Научни титли/звание: Старши преподавател ВУ
  • Образование: специалност "Икономическа география" към Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
  • Преподавател в ТУЕС от: 1989г.
 • Дора Цветанова

  Преподавател по "Български език и литература"
  • Научни титли/званиебакалавър
  • Образование: Висше - специалност "Българска филология" към СУ "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от2018г.
 • Магдалина Узунова

  Преподавател по "Математика"
  • Научни титли/званиестарши преподавател ВУ, доктор
  • Образование: Висше - специалност "Математика" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от1990г.
 • Георги Петров

  Преподавател по предметите от философския цикъл
  • Научни титли/званиеглавен асистент, доктор
  • Образование: Бакалавър по Философия, Доктор по професионално направление 4.1 „Физически науки“ (Астрономия и астрофизика)
  • Преподавател в ТУЕС от2006г.
 • Росица Гьошкова

  Преподавател по "Изобразително изкуство"
  • Научни титли/званиебакалавър
  • Образование: Висше - специалност "Керамика" с втора специалност "Теория и практика на художественото-образование" с професионална квалификация художник с учителска правоспособност
  • Преподавател в ТУЕС от2020г.
 • Маргарита Колева

  Преподавател по "Химия и опазване на околната среда"
  • Научни титли/званиедоктор
  • Образование: ХТМУ - гр. София, доктор
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • КвалификацияИнженер-химик, вещо лице, преводач на специализирана литература
 • Димчо Димов

  Преподавател по "Предприемачество и икономика"
  • Научни титли/званиеглавен асистент, доктор
  • Образование: Доктор по н.с. „Организация и управление на производството“, магистър по индустриален мениджмънт, спец. Мениджмънт на човешките ресурси, Технически университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от2018г.
  • КвалификацияСпециализации по иновации, бизнес и социално предприемачество в Индия, Литва, Германия и Италия