Специални предмети

Списък с преподавателите по специализиращите професионални предмети

 • Мила Нейкова

  Старши преподавател ВУ по "Програмиране и информатика"
  • Научни титли/званиемагистър инженер
  • ОбразованиеЕлектронна техника, Технически университет - София
  • Стаж по специалността26г.
  • КвалификацияСледдипломна квалификация "Професионална педагогика"
 • Анна Апостолова-Йорданова

  Старши преподавател по "Електротехника" и "Чужд език по професията"
  • Научни титли/звание: магистър, старши преподавател ВУ
  • Образование: специалност "Електронна техника" към Технически университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от: 1990г.
  • Квалификация: преподавател по английски език в средно училище, Cambridge Certificate for Teaching English to Adults /CELTA/

 • Валентин Иванов

  Старши преподавател ВУ по "Електротехника" и "Електрически вериги"
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образование: специалност "Електроснабдяване и електрообзавеждане" 
  • към Технически университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от: 1991г.
 • Бистра Башева

  Старши преподавател ВУ по "Полупроводникови елементи"
  • Научни титли/звание: магистър, старши преподавател ВУ
  • Образованиеспециалност "Електронна техника", специализация "Полупроводникови прибори и микроелектроника" към Технически университет – София
  • Преподавател в ТУЕС от: 1989г.
  • КвалификацияСертификат за квалификационен курс "Управление за ефективно професионално образование. Качество в професионалното образование. Развиване на управленски умения"; Сертификат за квалификационен курс "Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците"; Удостоверение "Иновативни педагогически методи за повишаване качеството на учебния процес. Преподаване чрез технологии"
 • Васил Щерев

  Преподавател по "Въведение в специалността" и "Микропроцесорни системи"
  • Научни титли/званиеглавен асистент доктор инженер
  • Образование висше, специалност "Телекомуникации" към Технически университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от: 2012 г.
 • Димитър Николов

  Главен асистент ВУ по "Приложни програмни системи" и преподавател по "Операционни системи"
  • Научни титли/званиедоктор, главен асистент
  • Образование: специалност "Микроелектроника" към Технически унивеситет - София
  • Преподавател в ТУЕС от: 2014г.
  • Квалификация: MathWorks Certified MATLAB Professional
 • Радостина Герчева (ТУЕС'2007)

  Преподавател по "Изграждане и диагностика на компютърни мрежи" и по "Мрежови технологии и протоколи"
  • Научни титли/звание: магистър, инженер
  • Образование: Висше, до степен бакалавър - специалност "Телекомуникации" към ТУ-София, до степен магистър - диплома по специалност "Иновативни комуникационни технологии и предприемачество" към ТУ-София, втора диплома по специалност "Innovative communication technologies and entrepreneurship" към Aalborg University Denmark, Дания
  • Преподавател в ТУЕС от2011г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Смартком - България АД
 • Кирил Славков

  Старши преподавател по "Комуникационна техника" и "Компютърна периферия"
  • Научни титли/звание: магистър, старши преподавател
  • Образованиеспециалност "Електронна техника" към Технически университет - София
  • Стаж по специалността: 27г.
 • Росен Петков

  Преподавател по "Компютърна графика и дизайн" в ТУЕС и преподавател по "Компютърна графика" и АПЕ в ТУ- София

  Научни титли/звание: доктор, инженер
  Образование: специалност "Компютърни системи и технологии"  към Технически Университет - София
  Преподавател в ТУЕС от: 1990 г.

  Научни титли/звание: магистър инженер
  Образование: висше, Компютърни системи и технологии, ТУ-София
  Стаж по специалността: 27 години
 • Михаил Здравков (ТУЕС'2014)

  Преподавател по "Разработка на софтуер"
  • Образование: Средно професионално - ТУЕС към ТУ-София, следва по специалност "Приложна математика" в Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2018г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Uber
 • Стоян Христов (ТУЕС'2001)

  Преподавател по "Разработка на софтуер"
  • Научни титли/звание: Инженер 
  • Образование: специалност "Компютърни системи и технологии" към Технически университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаТрансметрикс
 • Атанас Кожухаров (ТУЕС'2010)

  Преподавател по "Въведение в скриптовите езици"
  • Научни титли/звание: бакалавър
  • Образование: специалност "Информатика" към Нов български университет
  • Преподавател в ТУЕС от2017г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Sumup
 • Иван Георгиев (ТУЕС'1993)

  Преподавател по "Програмиране"
  • Научни титли/звание: Инженер 
  • Образование: специалност "Софтуерно инженерство", Факултет "Компютърни системи и управление" към Технически университет - София, докторантура по комбинаторни алгоритми до защита
  • Преподавател в ТУЕС от2000 г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаСалвобит ООД
 • Росица Факалиева

  Преподавател по "Програмиране"
  • Научни титли/званиеMicrosoft MVP
  • Образование: висше, специалност "Информатика", Факултет по математика и информатика към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Квалификация: учител по "Информатика" и "Информационни технологии"
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Директор "Софтуерно инженерство" в Progress, ко-Директор Women Who Code Sofia
 • Радослав Аспарухов (ТУЕС'2013)

  Преподавател по "Програмиране"
  • Образование: специалност "Информационни технологии" 
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаDigital Lights
 • Владимир Гаристов (ТУЕС'2018)

  Преподавател по "Програмиране за вградени микроконтролерни системи"
  • ОбразованиеСредно професионално - специалност "Компютърни мрежи", ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаSmartLab Bulgaria
  • Квалификация: Cisco Certified Network Associate (CCNA)
 • Петър Кузмин (ТУЕС'2018)

  Преподавател по "Увод в компютърните мрежи"
  • ОбразованиеСредно професионално - специалност "Компютърни мрежи", ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаCyber Security Expert, SoCyber
 • Иван Стефанов (ТУЕС'2018)

  Преподавател по "Програмиране за вградени микроконтролерни системи"
  • ОбразованиеСредно професионално - специалност "Компютърни Мрежи", ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Квалификация: Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cadence IC, First Steps with Arduino
 • Милко Божилов (ТУЕС'2007)

  Преподавател по "Информационни технологии"
  • Образование: Средно професионално - ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2010г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаКод Асистенс
 • Ивайло Михайлов (ТУЕС'2007)

  Преподавател по "Интернет програмиране"
  • Научни титли/звание: бакалавър
  • Образование: специалност "Информационни системи" към Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от2014г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаBotron Software Solutions ЕООД
 • Виктор Кетипов (ТУЕС'2010)

  Преподавател по "Операционни системи"
  • Научни титли/звание: бакалавър
  • Образование: специалност "Компютърни науки" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от2013г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаKipi Interactive
 • Марио Бенов (ТУЕС'2012)

  Преподавател по "Обектно ориентирано програмиране" и "Увод в алгоритмите и структурите от данни"
  • Научни титли/звание: компютърен инженер, бакалавър
  • Образование: специалност "Компютърни системи и технологии" към Технически Университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от2018г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаHaemimont AD
 • Александър Петков (ТУЕС'2006)

  Преподавател по "Системи за управление на бази данни"
  • Научни титли/звание: главен асистент, доктор, инженер
  • Образование: Доктор по информатика
  • Преподавател в ТУЕС от2016г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаНИЛ по Компютърна графика и ГИС - АКСТЪР
 • Михаил Кирилов (ТУЕС'2015)

  Преподавател по "Бази от данни"
  • Научни титли/звание: бакалавър
  • Образование: специалност “Статистика” към Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
  • Преподавател в ТУЕС от2018г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаAxlessoft
 • Мартин Липовски (ТУЕС'1999)

  Преподавател по "Безжични и оптични технологии"
  • Научни титли/звание: магистър, инженер
  • Образование: специалност "Телекомуникации" към Технически университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от2011 г.
  • Квалификация: Cisco Certified Networks
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Телелинк Бизнес Сървисис
 • Георги Зафиров (ТУЕС'2018)

  Преподавател по "Вградени микроконтролерни системи"
  • Образование: следва по специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" към Технически университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от2019 г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Bosch
 • Андрей Стрински (ТУЕС'2018)

  Преподавател по "Програмиране"
  • ОбразованиеСредно професионално - специалност "Системно програмиране", ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2020 г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Musala Soft
 • Любомир Стоянов (ТУЕС'2002)

  Преподавател по "Виртуализация и облачни технологии"
  • Научни титли/звание: магистър инженер, магистър маркетинг
  • Образование: висше
  • Преподавател в ТУЕС от2020 г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Haemimont
 • Николета Далакчиева (ТУЕС'2018)

  Преподавател по "Математически основи на програмирането"
  • ОбразованиеСредно професионално - специалност "Системно програмиране", ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2020 г.
 • Благовест Златев (ТУЕС'2013)

  Преподавател по "Системи за управление на бази от данни"
  • Научти титли/звание: магистър инженер
  • Образование: специалност "Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето" към Технически университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от2021 г.
 • Добромир Иванов (ТУЕС'2014)

  Преподавател по "Разработка на софтуер"
  • Научни титли/звание: бакалавър
  • Образование: специалност "Информатика" към Факултета по математика и информатика, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от2018 г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: VMware
 • Валентин Георгиев (ТУЕС'2016)

  Преподавател по "Математически основи на програмирането"
  • Научни титли/звание: бакалавър инженер
  • Образование: висше, специалност "Компютърно и софтуерно инженерство" към Технически универститет - София
  • Преподавател в ТУЕС от2020 г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: ПолиТех ЕООД
 • Румен Величков (ТУЕС'2019)

  Преподавател по "Увод в компютърните мрежи" и "Компютърни мрежи"
  • Образование: Средно професионално, спeциалност "Компютърни мрежи", ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2020 г.
  • Квалификация: Juniper Networks Certified
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Смартком - България АД
 • Димитър Терзиев (ТУЕС'2016)

  Преподавател по "Математически основи на програмирането"
  • Научни титли/звание: бакалавър
  • Образование: висше, специалност "Информатика" към Факултет по математика и информатика към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от2020 г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Digital Lights
 • Евгени Димов (ТУЕС'2020)

  Преподавател по "Увод алгоритмите и структурите от данни"
  • Образование: Средно професионално - специалност "Системно програмиране", ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2021 г.
 • Илиян Кордев (ТУЕС'2018)

  Преподавател по "Въведение в скриптовите езици" и "Програмиране"
  • Образование: Средно професионално - специалност "Компютърни мрежи", ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2018 г.
 • Никола Хилендаров

  Преподавател по "Въведение в скриптовите езици"
  • Образование: специалност "Информатика" към Факултет по математика и информатика, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от2021 г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Немечек България
 • Теодор Кантранджиев

  Преподавател по "Програмиране"
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образование: бакалавър - специалност "Математика и информатика", магистър - специалност "Електронно обучение"
  • Преподавател в ТУЕС от2021 г.
 • Мартин Върбанов (ТУЕС'2017)

  Преподавател по "Компютърни мрежи"
  • Образование: Средно професионално, специалност "Компютърни мрежи", ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2020 г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаGTT Communications