Специални предмети

Списък с преподавателите по специализиращите професионални предмети

 • Мила Нейкова

  Старши преподавател ВУ по "Програмиране и информатика"
  • Научни титли/званиемагистър инженер
  • ОбразованиеЕлектронна техника, Технически университет - София
  • Стаж по специалността26г.
  • КвалификацияСледдипломна квалификация "Професионална педагогика"
 • Анна Апостолова-Йорданова

  Старши преподавател по "Електротехника" и "Чужд език по професията"
  • Научни титли/звание: магистър, старши преподавател ВУ
  • Образование: специалност "Електронна техника" към Технически университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от: 1990г.
  • Квалификация: преподавател по английски език в средно училище, Cambridge Certificate for Teaching English to Adults /CELTA/

 • Валентин Иванов

  Старши преподавател ВУ по "Електротехника" и "Електрически вериги"
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образование: специалност "Електроснабдяване и електрообзавеждане" 
  • към Технически университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от: 1991г.
 • Бистра Башева

  Старши преподавател ВУ по "Полупроводникови елементи"
  • Научни титли/звание: магистър, старши преподавател ВУ
  • Образованиеспециалност "Електронна техника", специализация "Полупроводникови прибори и микроелектроника" към Технически университет – София
  • Преподавател в ТУЕС от: 1989г.
  • КвалификацияСертификат за квалификационен курс "Управление за ефективно професионално образование. Качество в професионалното образование. Развиване на управленски умения"; Сертификат за квалификационен курс "Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците"; Удостоверение "Иновативни педагогически методи за повишаване качеството на учебния процес. Преподаване чрез технологии"
 • Валентин Хинков

  Старши преподавател ВУ по "Аналогова схемотехника"
  • Научни титли/звание: магистър, инженер-математик, старши преподавател ВУ
  • Образование: специалност "Полупроводникова електроника"
  • към Технически университет - София (ВМЕИ)
  • Преподавател в ТУЕС от: 1990г.
  • Квалификация: инженер-математик, следдипломна квалификация блок B и блок C при ТУ-София
 • Йордан Попов

  Технолог по "Импулсна и цифрова схемотекника"
  • Научни титли/званиечлен-наблюдател в БАНИ
  • Образование: специалност "Изчислителна техника"
  • към Технически университет - София
  • Стаж по специалността: 40г.
  • КвалификацияПатентна експертиза, дърворезба
 • Васил Щерев

  Преподавател по "Основи на компютърните системи" и "Микропроцесорни системи"
  • Научни титли/званиеглавен асистент доктор инженер
  • Образование висше, Технически университет - София
 • Димитър Николов

  Главен асистент ВУ по "Приложни програмни системи"
  • Научни титли/званиедоктор, главен асистент
  • Образование: специалност "Микроелектроника" към Технически унивеситет - София
  • Преподавател в ТУЕС от: 2014г.
  • Квалификация: MathWorks Certified MATLAB Professional
 • Радостина Герчева (ТУЕС'2007)

  Преподавател по "Изграждане и диагностика на компютърни мрежи" и по "Мрежови протоколи и технологии"
  • Научни титли/звание: магистър, инженер
  • Образование: Висше - Телекомуникации
  • Преподавател в ТУЕС от2011г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Смартком - България АД
 • Николай Киров

  Старши преподавател по "Компютърни мрежи"
  • Научни титли/званиестарши преподавател
  • Образованиевисше, изчислителна техника, Технически университет - София
  • Стаж по специалността: 27г.
 • Кирил Славков

  Старши преподавател по "Комуникационна техника" и "Компютърна периферия"
  • Научни титли/звание: магистър, старши преподавател
  • Образованиеспециалност "Електронна техника" към Технически университет - София
  • Стаж по специалността: 27г.
 • Николай Димитров (ТУЕС'2010)

  Преподавател по "Операционни системи"
  Научни титли/звание: бакалавър
  Образование: специалност "Компютърни науки" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  Преподавател в ТУЕС от: 2013г.

 • Росен Петков

  Преподавател по "Компютърна графика и дизайн" в ТУЕС и преподавател по "Компютърна графика" и АПЕ в ТУ- София

  Научни титли/звание: магистър инженер
  Образование: специалност "Компютърни системи и технологии"  към Технически Университет - София
  Стаж по специалността: 27 години

  Научни титли/звание: магистър инженер
  Образование: висше, Компютърни системи и технологии, ТУ-София
  Стаж по специалността: 27 години
 • Михаил Здравков (ТУЕС'2014)

  Преподавател по "Технология на програмирането"
  • Образование: Средно професионално - ТУЕС към ТУ-София, следва по специалност "Приложна математика" в Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2018г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Uber
 • Стоян Христов (ТУЕС'2001)

  Преподавател по"Технология на програмирането"
  • Научни титли/звание: Инженер 
  • Образование: специалност "Компютърни системи и технологии" към Технически университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаТрансметрикс
 • Атанас Кожухаров (ТУЕС'2010)

  Преподавател по "Въведение в скриптовите езици"
  • Научни титли/звание: бакалавър
  • Образование: специалност "Информатика"
  • Преподавател в ТУЕС от2017г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Sumup
 • Иван Георгиев (ТУЕС'1993)

  Преподавател по "Увод в програмирането"
  • Научни титли/звание: Инженер 
  • Образование: Компютърни системи, докторантура по комбинаторни алгоритми до защита.
  • Преподавател в ТУЕС от2000г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаСалвобит ООД
 • Росица Факалиева

  Преподавател по "Увод в програмирането"
  • Научни титли/званиеMicrosoft MVP
  • Образование: Висше
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Директор "Софтуерно инженерство" в Progress, ко-Директор Women Who Code Sofia
 • Радослав Аспарухов (ТУЕС'2013)

  Преподавател по "Увод в програмирането"
  • Образование: специалност "Информационни технологии" 
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаDigital Lights
 • Владимир Гаристов (ТУЕС'2018)

  Преподавател по "Увод в компютърните мрежи"
  • ОбразованиеСредно професионално - специалност "Компютърни мрежи", ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаSmartLab Bulgaria
  • Квалификация: Cisco Certified Network Associate (CCNA)
 • Петър Кузмин (ТУЕС'2018)

  Преподавател по "Увод в компютърните мрежи"
  • ОбразованиеСредно професионално - специалност "Компютърни мрежи", ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаCyber Security Expert, SoCyber
 • Иван Стефанов (ТУЕС'2018)

  Преподавател по "Увод в компютърните мрежи"
  • ОбразованиеСредно професионално - специалност "Компютърни Мрежи", ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Квалификация: Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cadence IC, First Steps with Arduino
 • Милко Божилов (ТУЕС'2007)

  Преподавател по "Информационни технологии"
  • Образование: Средно професионално - ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2010г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаКод Асистенс
 • Ивайло Михайлов (ТУЕС'2007)

  Преподавател по "Интернет програмиране"
  • Научни титли/звание: бакалавър
  • Образование: специалност "Информационни системи" към Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от2014г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаBotron Software Solutions ЕООД
 • Виктор Кетипов (ТУЕС'2010)

  Преподавател по "Операционни системи"
  • Научни титли/звание: бакалавър
  • Образование: специалност "Компютърни науки" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от2013г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаKipi Interactive
 • Марио Бенов (ТУЕС'2012)

  Преподавател по "Обектно ориентирано програмиране" и "Увод в алгоритмите и структурите от данни"
  • Научни титли/звание: компютърен инженер, бакалавър
  • Образование: специалност "Компютърни системи и технологии" към Технически Университет - София
  • Преподавател в ТУЕС от2018г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаHaemimont AD
 • Красимир Горнишки

  Преподавател по "Системи за управление на бази данни" и "Обектно ориентирано програмиране"
  • Научни титли/званиебивш главен асистент в факултет "Компютърни системи" на ТУ - София
  • Образование: специалност "Компютърни системи и устройства" към ВМЕИ "Ленин" (Технически университет), София
  • Преподавател в ТУЕС от: 1996г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаВистеон България ЕООД
 • Александър Петков (ТУЕС'2006)

  Преподавател по "Системи за управление на бази данни"
  • Научни титли/звание: главен асистент, доктор, инженер
  • Образование: Доктор по информатика
  • Преподавател в ТУЕС от2016г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаНИЛ по Компютърна графика и ГИС - АКСТЪР
 • Михаил Кирилов (ТУЕС'2015)

  Преподавател по "Системи за управление на бази данни"
  • Образование: Средно професионално, ТУЕС към ТУ-София
  • Преподавател в ТУЕС от2018г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаAxlessoft