Специални предмети

Списък с преподавателите по специализиращите професионални предмети

 • Мила Нейкова

  Старши преподавател ВУ по Програмиране и информатика
  • Научни титли/звание: магистър инженер
  • Образование: висше, специалност „Електронна техника“, Технически университет – София
  • Стаж по специалността: 26 г.
 • Анна Апостолова-Йорданова

  Старши преподавател по Електротехника и Чужд език по професията
  • Научни титли/звание: магистър, старши преподавател ВУ
  • Образование: висше, специалност Електронна техника, Технически университет – София
  • Преподавател в ТУЕС от: 1990г.
 • Валентин Иванов

  Старши преподавател ВУ по Електротехника и Електрически вериги
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образование: висше, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, Технически университет – София
  • Преподавател в ТУЕС от: 1991г.
 • Бистра Башева

  Старши преподавател ВУ по Полупроводникови елементи
  • Научни титли/звание: магистър, старши преподавател ВУ
  • Образование: висше, специалност Електронна техника, специализация Полупроводникови прибори и микроелектроника, Технически университет – София
  • Преподавател в ТУЕС от: 1989 г.
 • Васил Щерев

  Преподавател по Въведение в специалността и Микропроцесорни системи
  • Научни титли/звание: главен асистент доктор инженер
  • Образование висше, специалност Телекомуникации към Технически университет – София
  • Преподавател в ТУЕС от: 2012 г.
 • Димитър Николов

  Главен асистент ВУ по Приложни програмни системи и Операционни системи
  • Научни титли/звание: доктор, главен асистент
  • Образование: специалност „Микроелектроника“ към Технически университет – София
  • Преподавател в ТУЕС от: 2014 г.
 • Радостина Герчева (ТУЕС'2007)

  Преподавател по Изграждане и диагностика на компютърни мрежи, Мрежови технологии и протоколи, Автоматизация на проектирането в електрониката
  • Научни титли/звание: магистър, инженер
  • Образование: висше, до степен бакалавър – специалност „Телекомуникации“, ТУ – София, до степен магистър – диплома по специалност „Иновативни комуникационни технологии и предприемачество“ към ТУ – София, втора диплома по специалност Innovative communication technologies and entrepreneurship към Aalborg University Denmark, Дания
  • Преподавател в ТУЕС от2011г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Смартком - България АД
 • Кирил Славков

  Старши преподавател по Комуникационна техника и Компютърна периферия
  • Научни титли/звание: магистър, старши преподавател
  • Образование: висше, специалност „Електронна техника“, Технически университет – София
  • Стаж по специалността: 27г.
 • Росен Петков

  Преподавател по Компютърна графика и дизайн в ТУЕС и преподавател по Компютърна графика и АПЕ в ТУ – София

  Научни титли/звание: доктор, инженер
  Образование: висше, специалност „Компютърни системи и технологии“, Технически Университет – София
  Преподавател в ТУЕС от: 1990 г.

  Научни титли/звание: магистър инженер
  Образование: висше, Компютърни системи и технологии, ТУ-София
  Стаж по специалността: 27 години
 • Атанас Кожухаров (ТУЕС'2010)

  Преподавател по Въведение в скриптовите езици
  • Научни титли/звание: бакалавър „Информатика“
  • Образование: специалност „Компютърни мрежи“, Нов български университет
  • Преподавател в ТУЕС от2017г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Sumup
 • Иван Георгиев (ТУЕС'1993)

  Преподавател по Програмиране
  • Научни титли/звание: Инженер 
  • Образование: специалност „Софтуерно инженерство“, факултет „Компютърни системи и управление“, Технически университет – София, докторантура по комбинаторни алгоритми до защита
  • Преподавател в ТУЕС от: 2000 г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Салвобит ООД
 • Владимир Гаристов (ТУЕС'2018)

  Преподавател по Програмиране за вградени микрокомпютърни системи
  • Образование: Средно професионално – специалност „Компютърни мрежи“, ТУЕС към ТУ – София
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаSmartLab Bulgaria
 • Марио Бенов (ТУЕС'2012)

  Преподавател по Обектно ориентирано програмиране и Увод в алгоритмите и структурите от данни
  • Научни титли/звание: компютърен инженер, бакалавър
  • Образование: специалност „Компютърни системи и технологии“, Технически Университет – София
  • Преподавател в ТУЕС от2018г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаHaemimont AD
 • Михаил Кирилов (ТУЕС'2015)

  Преподавател по Бази от данни
  • Научни титли/звание: бакалавър
  • Образование: специалност „Статистика“, Софийски Университет „Св. Климент Охридски
  • Преподавател в ТУЕС от2018г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаAxlessoft
 • Мартин Липовски (ТУЕС'1999)

  Безжични и оптични мрежови технологии и Глобални мрежи
  • Научни титли/звание: магистър, инженер
  • Образование: специалност „Телекомуникации“, Технически университет – София
  • Преподавател в ТУЕС от2011 г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Телелинк Бизнес Сървисис
 • Георги Зафиров (ТУЕС'2018)

  Програмиране за вградени микрокомпютърни системи
  • Образование: специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“, Технически университет – София

  • Преподавател в ТУЕС от2019 г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Bosch
 • Любомир Стоянов (ТУЕС'2002)

  Преподавател по Виртуализация и облачни технологии
  • Научни титли/звание: магистър инженер, магистър маркетинг
  • Образование: висше
  • Преподавател в ТУЕС от2020 г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Haemimont
 • Добромир Иванов (ТУЕС'2014)

  Преподавател по "Разработка на софтуер"
  • Научни титли/звание: бакалавър
  • Образование: специалност "Информатика" към Факултета по математика и информатика, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от2018 г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: VMware
 • Румен Величков (ТУЕС'2019)

  Преподавател по Мрежови протоколи и технологии
  • Образование: Средно професионално, спeциалност „Компютърни мрежи“, ТУЕС към ТУ – София
  • Преподавател в ТУЕС от2020 г.
  • Квалификация: Juniper Networks Certified
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Смартком - България АД
 • Никола Хилендаров

  Преподавател по Въведение в скриптовите езици
  • Образование: специалност „Информатика“, факултет по математика и информатика, Софийски университет „Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2021 г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Немечек България