Правилници и документи

Заповеди и наредби на МОН

за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация в институциите в системата на училищното образование през учебната 2019-2020 година

във връзка с организирането и провеждането на държавни зрелостни изпити за учебната 2019 – 2020 година

за предучилищното и училищното образование

за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2019 – 2020 година

 във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019 – 2020 година

във връзка с организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019-2020 година

във връзка с организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019-2020 година
Обществен съвет