Дипломна работа

Учениците от 12 клас завършват своето обучение ТУЕС със защита на дипломна работа. Тя цели да демонстрира целостта от умения на учениците и способността им да систематизират и разработят завършен проект.
За всяка дипломна работа се зачислява ръководител, който направлява ученика за правилното и навременно завършване на проекта.

Как да изберем тема?

Как да изберем тема?

Дипломната работа трябва да бъде оформена по изискания начин, да има отзив от научния ръководител за допускане на дипломната работа до защита и предложение за рецензент