Специални предмети

 • Любомир Чорбаджиев

  Старши преподавател по "Обектно ориентирано програмиране"
  • Научни титли/званиемагистър, старши преподавател ВУ
  • ОбразованиеСофийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Стаж по специалността25г.
 • Кирил Митов

  Учител по "Технология на програмирането"
  • Научни титли/звание: магистър инженер
  • ОбразованиеКомпютърни системи и технологии, ТУ-София и Бизнес администрация, Американски Университет
  • Стаж по специалността: 12г.

Общообразователни предмети

 • Ваня Георгиева

  Старши учител по "Български език и литература"
  • Образованиевисше, Софийски университет "Климент Охридски"
  • КвалификацияВтора ПКС
  • Награди: Почетното отличие на МОН „Неофит Рилски”, 24 май 2007 година. Грамота на МФ „Св.св. Кирил и Методий” на името на „Проф. д-р Петер Фишер-Апелт” за постижения на учители в хуманитарната област и принос в откриването и развитието на млади таланти в областта на хуманитарното знание - 23 май 2009 година.
 • Лидия Христова

  Старши преподавател по "Математика"
  • Научни титли/званиестарши преподавател
  • Образованиевисше, математика, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Стаж по специалността: 27г.