Специални предмети

 • Стела Стефанова

  Директор и преподавател по "Автоматизация на проектирането в електрониката", "Компютърни мрежи" и "Глобални мрежи"
  • Научни титли/званиедоцент, доктор
  • Образованиевисше - специалност "Съобщителна техника", Висш машинно-електротехнически институт (Технически университет), София
  • Преподавател в ТУЕС от: 1993 г.
  • Квалификацияинженер-специалист по "Приложна математика", инструктор на експертно ниво и ръководител на Cisco академия


 • Любомир Чорбаджиев

  Старши преподавател по "Обектно ориентирано програмиране"
  • Научни титли/званиемагистър, старши преподавател ВУ
  • ОбразованиеСофийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Стаж по специалността25г.
 • Валентин Хинков

  Старши преподавател ВУ по "Аналогова схемотехника"
  • Научни титли/звание: магистър, инженер-математик, старши преподавател ВУ
  • Образование: специалност "Полупроводникова електроника" към Технически университет - София (ВМЕИ)
  • Квалификация: следдипломна квалификация блок B и блок C при ТУ-София
  • Стаж по специалността: 32г.
 • Кирил Митов

  Учител по "Технология на програмирането"
  • Научни титли/звание: магистър инженер
  • ОбразованиеКомпютърни системи и технологии, ТУ-София и Бизнес администрация, Американски Университет
  • Стаж по специалността: 12г.
 • Йордан Попов

  Технолог по "Импулсна и цифрова схемотекника"
  • Научни титли/званиечлен-наблюдател в БАНИ
  • Образование: специалност "Изчислителна техника" към Технически университет - София
  • КвалификацияПатентна експертиза, дърворезба
  • Стаж по специалността: 16г.
 • Михаил Здравков (ТУЕС'2014)

  Преподавател по Разработка на софтуер
  • Образование: Средно професионално – ТУЕС към ТУ – София, следва по специалност „Приложна математика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Преподавател в ТУЕС от: 2018г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Uber
 • Стоян Христов (ТУЕС'2001)

  Преподавател по Разработка на софтуер
  • Научни титли/звание: Инженер 
  • Образование: висше, специалност „Компютърни системи и технологии“, Технически университет – София
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Трансметрикс
 • Росица Факалиева

  Преподавател по Програмиране
  • Научни титли/звание: Microsoft MVP
  • Образование: висше, специалност „Информатика“, факултет по Математика и информатика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Преподавател в ТУЕС от: 2019 г.
  • Квалификация: учител по Информатика и информационни технологии
  • Преподавател от ИТ бизнесаДиректор „Софтуерно инженерство“ в Progress, ко-директор Women Who Code Sofia
 • Радослав Аспарухов (ТУЕС'2013)

  Преподавател по Програмиране
  • Образование: специалност „Информационни технологии“ 
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаDigital Lights
 • Петър Кузмин (ТУЕС'2018)

  Преподавател по Увод в компютърните мрежи
  • Образование: Средно професионално – специалност „Компютърни мрежи“, ТУЕС към ТУ – София
  • Преподавател в ТУЕС от2019г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаCyber Security Expert, SoCyber
 • Иван Стефанов (ТУЕС'2018)

  Преподавател по Програмиране за вградени микроконтролерни системи
  • Образование: Средно професионално – специалност „Компютърни мрежи“, ТУЕС към ТУ – София
  • Преподавател в ТУЕС от: 2019 г.
 • Милко Божилов (ТУЕС'2007)

  Преподавател по Информационни технологии
  • Образование: Средно професионално – ТУЕС към ТУ – София
  • Преподавател в ТУЕС от2010г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаКод Асистенс
 • Ивайло Михайлов (ТУЕС'2007)

  Преподавател по Интернет програмиране
  • Научни титли/звание: бакалавър
  • Образование: специалност „Информационни системи“, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
  • Преподавател в ТУЕС от2014г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаBotron Software Solutions ЕООД
 • Виктор Кетипов (ТУЕС'2010)

  Преподавател по Операционни системи
  • Научни титли/звание: бакалавър
  • Образование: специалност „Компютърни науки“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Преподавател в ТУЕС от2013г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаKipi Interactive
 • Александър Петков (ТУЕС'2006)

  Преподавател по Системи за управление на бази данни
  • Научни титли/звание: главен асистент, доктор, инженер
  • Образование: Доктор по информатика
  • Преподавател в ТУЕС от2016г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаНИЛ по Компютърна графика и ГИС - АКСТЪР
 • Андрей Стрински (ТУЕС'2018)

  Преподавател по Програмиране
  • Образование: Средно професионално - специалност „Системно програмиране“, ТУЕС към ТУ – София
  • Преподавател в ТУЕС от2020 г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Musala Soft
 • Николета Далакчиева (ТУЕС'2018)

  Преподавател по Математически основи на програмирането
  • Образование: Средно професионално – специалност „Системно програмиране“,
  • Преподавател в ТУЕС от2020 г.
 • Благовест Златев (ТУЕС'2013)

  Преподавател по Системи за управление на бази от данни
  • Научти титли/звание: магистър инженер
  • Образование: специалност „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето“ към Технически университет – София
  • Преподавател в ТУЕС от2021 г.
 • Валентин Георгиев (ТУЕС'2016)

  Преподавател по Математически основи на програмирането
  • Научни титли/звание: бакалавър инженер
  • Образование: висше, специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“ към Технически университет – София
  • Преподавател в ТУЕС от2020 г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: ПолиТех ЕООД
 • Димитър Терзиев (ТУЕС'2016)

  Преподавател по Математически основи на програмирането
  • Научни титли/звание: бакалавър
  • Образование: висше, специалност „Информатика“, факултет по Математика и информатика към Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Преподавател в ТУЕС от2020 г.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: Digital Lights
 • Евгени Димов (ТУЕС'2020)

  Преподавател по Увод алгоритмите и структурите от данни
  • Образование: Средно професионално - специалност „Системно програмиране“, ТУЕС към ТУ – София
  • Преподавател в ТУЕС от2021 г.
 • Илиян Кордев (ТУЕС'2018)

  Преподавател по Въведение в скриптовите езици и Програмиране
  • Образование: Средно професионално – специалност „Компютърни мрежи“, ТУЕС към ТУ – София
  • Преподавател в ТУЕС от2018 г.
 • Теодор Кантранджиев

  Преподавател по Програмиране
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образование: бакалавър – специалност „Математика и информатика“, магистър – специалност „Електронно обучение“
  • Преподавател в ТУЕС от2021 г.
 • Мартин Върбанов (ТУЕС'2017)

  Преподавател по Компютърни мрежи
  • Образование: Средно професионално, специалност „Компютърни мрежи“, ТУЕС към ТУ – София
  • Преподавател в ТУЕС от2020 г.
  • Преподавател от ИТ бизнесаGTT Communications

Общообразователни предмети

 • Ваня Георгиева

  Старши учител по "Български език и литература"
  • Образованиевисше, Софийски университет "Климент Охридски"
  • КвалификацияВтора ПКС
  • Награди: Почетното отличие на МОН „Неофит Рилски”, 24 май 2007 година. Грамота на МФ „Св.св. Кирил и Методий” на името на „Проф. д-р Петер Фишер-Апелт” за постижения на учители в хуманитарната област и принос в откриването и развитието на млади таланти в областта на хуманитарното знание - 23 май 2009 година.
 • Лидия Христова

  Старши преподавател по "Математика"
  • Научни титли/званиестарши преподавател
  • Образованиевисше, математика, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Стаж по специалността: 27г.
 • Мариана Крачунова

  Преподавател по "Български език и литература"
  • Научни титли/звание: магистър, старши преподавател ВУ
  • Образованиевисше, специалност "Българска филология" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Стаж по специалността: 34г.
 • Дора Цветанова

  Преподавател по "Български език и литература"
  • Научни титли/званиебакалавър
  • Образование: специалност "Българска филология" към СУ "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от2018г.
 • Росица Гьошкова

  Учител по "Изобразително изкуство"
  • Научни титли/званиебакалавър
  • Образование: специалности "Керамика" и "Теория и практика на художественото образование" към Национална художествена академия
  • Квалификация: професионална квалификация "Художник с учителска правоспособност"
  • Стаж по специалността: 3г.