Специалност Системно Програмиране

Това е мястото за запалените по разработване на софтуер и уеб дизайн. Изучават се Обектно ориентирано програмиране, Въведение в скриптовите езици, Технология на програмирането, Системи за управление на бази данни, Интернет програмиране, Програмиране за вградени компютърни системи. Предлагат се и различни извънкласни форми на обучение по програмиране.

Подготвят се специалисти с професия „Системен Програмист“, които се реализират успешно като софтуерни разработчици, тестери и ръководители на проекти в ИТ сектора.

"От малък се занимавам с програмиране. Когато след седми клас исках да продължа да се развивам професионално, разбрах, че ТУЕС е училището, където мога да науча най-много. Практически насоченото обучение и приятелската среда са предпоставка за бъдещо израстване в ИТ сферата. "

Телерик Арсов
Випуск 2019