Общообразователни предмети

Списък с преподавателите по общообразователните предмети

 • Чавдар Спасов

  Старши преподавател по Български език и литература
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образование: висше, специалност „Българска филология“,
  • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 1988 г.
 • Ива Захариева

  Старши преподавател по Български език и литература
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образованиевисше, специалност „Българска филология“,
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Преподавател в ТУЕС от: 1989г.
 • Нина Митова

  Старши преподавател по Български език и литература
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образование: висше, специалност „Българска филология“,
  • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от1995г.
 • Ина Тодорова

  Старши преподавател по Български език и литература
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образование: висше, специалност „Българска филология“,
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Преподавател в ТУЕС от: 2022г.
 • Патрик Михайлов (ТУЕС’2021)

  Учител по Български език и литература
  • Научни титли/звание:в процес на придобиване на степен бакалавър „Българска
   филология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Образование: Средно специално „Системен програмист“, ТУЕС към ТУ – София
  • Преподавател в ТУЕС от: 2023 г.
 • Ирина Каракехайова

  Старши преподавател по Английски език
  • Научни титли/званиедоктор
  • Образование:  висше, специалности „Западноевропейска литература“ и
  • „Изобразително изкуство“, Нов български университет
  • Преподавател в ТУЕС от: 1997г.
 • Таня Петкова

  Старши учител по Английски език
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образование: висше, специалност „Английска филология“,
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Преподавател в ТУЕС от: 2008г.
 • Перуника Кършакова-Каменова

  Старши учител по Английски език
  • Научни титли/звание: доктор
  • Образованиевисше, специалности „Английска филология“ и
  • „Педагогика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Преподавател в ТУЕС от: 2009г.
 • Елена Вакарелова

  Старши учител по Английски език
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образование: висше, специалности „Английска филология“ и „Българска филология“,
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
  • Преподавател в ТУЕС от: 2010г.
 • Веселина Велкова

  Старши учител по Английски език
  • Научни титли/звание: магистър филолог
  • Образование: висше, специалности „Английска филология“ и „Руска филология“,
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Преподавател в ТУЕС от: 2012г.
 • Аделина Велкова

  Преподавател по Английски език
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образование: висше, специалност "Английска филология",
  • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 2013г.
 • Димитър Дянков

  Старши преподавател ВУ по Руски език
  • Научни титли/званиестарши преподавател ВУ
  • Образование: висше, специалност „Руска филология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специализация в Института по руски език и литература „А.С. Пушкин“, гр. Москва, РФ (2 г.)
  • Преподавател в ТУЕС от: 1989г.
 • Лидия Иванова

  Преподавател по Математика
  • Научни титли/званиемагистър, старши преподавател ВУ
  • Образованиевисше, специалност „Математика“, специализация „Математическо моделиране“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Преподавател в ТУЕС от: 1989 г.
 • Магдалина Узунова

  Старши преподавател ВУ по Математика
  • Научни титли/звание: доктор
  • Образование: висше, специалност „Математика“,
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Преподавател в ТУЕС от1990-1999г., 2019г.
 • Жанет Абрамович

  Старши учител по Математика
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образованиевисше, специалност „Математика“,
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Преподавател в ТУЕС от: 2000г.
 • Цветанка Тодорова

  Старши учител по Математика
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образование: висше, специалност „Математика“,
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Преподавател в ТУЕС от: 2014г.
 • Ивац Даков

  Учител по Математика
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образование: висше, специалност „Приложна математика“, „Учител по математика и
   информатика“, факултет по „Математика и информатика“, Софийски университет „Св.
   Климент Охридски“
  • Преподавател в ТУЕС от: 2023 г.
 • Александър Христов (ТУЕС‘2022)

  Преподавател по Информационни технологии
  • Образованиесредно-специално, специалност
  • „Системно програмиране“ – ТУЕС към ТУ – София; следва Право в УНСС
  • Преподавател от ИТ бизнеса: работи в областта на мрежите в А1
 • Златина Лилова (ТУЕС‘2023)

  Преподавател по Информационни технологии
  • Научни титли/звание: няма
  • Образование: средно професионално, 3-та професионална квалификация системен програмистот ТУЕС, в момента студент Информационни системи, Софийски университет „Св. КлиментОхридски“
  • Преподавател в ТУЕС от: 2023.
  • Преподавател от ИТ бизнеса: М2М services
 • Анатол Френски

  Старши преподавател по История и цивилизация
  • Научни титли/звание: доктор
  • Образование: висше,специалност „История“,
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Преподавател в ТУЕС от: 1988г.
 • Даниел Александров

  Учител по История и цивилизация
  • Научни титли/званиебакалавър
  • Образованиевисше, специалност „История, специализация „Българско Средновековие“,
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Преподавател в ТУЕС от: 2013г.
 • Иван Запрянов

  Старши преподавател по География и икономика
  • Научни титли/звание: магистър, старши преподавател ВУ
  • Образование: висше,специалност „Социално-икономическа география“,
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
  • Преподавател в ТУЕС от: 1989г.
 • Александра Даскалова-Генчева

  Преподавател по География и икономика
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образование: висше, до степен бакалавър – специалност „География и биология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, до степен магистър – специалност „Филмово и телевизионно изкуство“, Нов български университет
  • Преподавател в ТУЕС от2020 г.
 • Георги Петров

  Преподавател по предметите от философския цикъл
  • Научни титли/звание: главен асистент, доктор
  • Образование: висше, бакалавър по „Философия“, доктор по професионално направление „Физически науки“ (Астрономия и астрофизика)
  • Преподавател в ТУЕС от2006г.
 • Невена Кожухарова

  Преподавател по Физика и астрономия
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образование: висше, специализация по „Оптика и спектроскопия“ и „Учител по физика“
  • Преподавател в ТУЕС от: 2021 г.
 • Антоанета Райкова-Даскалова

  Старши учител по Биология и здравно образование и Химия
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образование: висше, специалности „Биология и химия“ (педагогически профил) и
  • „Биохимия“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"
  • Преподавател в ТУЕС от: 1995г.
 • Мая Ташева

  Старши учител по Биология и здравно опазване
  • Научни титли/званиемагистър
  • Образование: висше, специалност „Биология и химия“,
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Преподавател в ТУЕС от: 2012г.
 • Деница Даскалова

  Учител по Химия и опазване на околната среда
  • Научни титли/звание: доцент, доктор
  • Образование: висше, доцент 2015 г.; доктор 2013 г. към Института по биология и
   имунология на размножаването „Академик Кирил Братанов“ към Българска академия на
   науките; магистър 2005 г. специалност „Биология на развитието“, Биологически факултет
   на Софийски университет „Свети Климент Охридски“, бакалавър 2003 г., специалност
   „Биология и Химия с педагогически профил“, Биологически факултет на Софийски
   университет „Свети Климент Охридски“
  • Преподавател в ТУЕС от: 2018 г .
 • Димчо Димов

  Преподавател по Предприемачество и икономика
  • Научни титли/званиеглавен асистент, доктор
  • Образование: доктор по н.с. „Организация и управление на производството“, магистър по индустриален мениджмънт, специалност „Мениджмънт на човешките ресурси“, Технически университет – София
  • Преподавател в ТУЕС от2018г.
 • Нелсон Карапетян

  Старши преподавател по Физическо възпитание и спорт
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образование: висше, специалност „Треньор по лека атлетика и учител по физическо възпитание и спорт“, Национална спортна академия „Васил Левски“
  • Преподавател в ТУЕС от: 1988 г.
 • Мадлена Михайлова

  Старши преподавател по Физическо възпитание и спорт
  • Научни титли/звание: магистър
  • Образование:висше, специалности „Треньор по туризъм-алпинизъм“ и „Физическо възпитание и спорт“ към Национална спортна академия „Васил Левски“
  • Преподавател в ТУЕС от: 1991г.
 • Мария Цветкова

  Преподавател по Физическо възпитание и спорт
  • Научни титли/званиебакалавър
  • Образованиевисше, специалности „Учител по спорт“ и
  • „Треньор по баскетбол“, Национална спортна академия „Васил Левски“
  • Преподавател в ТУЕС от2012г.
 • Лъчезар Пеев

  Учител по Физическо възпитание и спорт
  • Научни титли/званиебакалавър
  • Образованиевисше, Физическо възпитание и спорт
  • Преподавател в ТУЕС от: 2015г.