Въведение в “Internet of Things”

Въведение в “Internet of Things”

На 16 декември за единадесетокласниците от ТУЕС се проведе лекция на тема “Въведение в Internet of Things” с водещи Георги Крунев (ТУЕС’95), Павел Геневски и Иглика Дундакова от SAP Labs Bulgaria. Лекцията беше част от инициативата „TUES Inspiration Talks & Workshops“ на АЗТУЕС.
На учениците им беше предоставена възможността да научат повече за това какво е Internet of Things и какво представлява платформата Raspberry PI, как може да се програмира, как се свързват датчици към нея и какви са разликите между нея и Arduino.
Лекторите разказаха и за проекта си, разработен в SAP Labs Bulgaria – „Умни Стаи“- как работи, какви са неговите цели и с какво помага на служителите там. Учениците имаха възможността да споделят и своите предложения за развитието и подобрението на идеята им и как по друг начин могат да постигнат същите резултати.
В края на лекцията имаше въпроси – какво са запомнили учениците, като всеки отговорил правилно получи награда – тениска.