#TUES INSPIRATIONAL TALKS 2021/2022 г. - „RestAPI и HATEOAS“

Учениците на ТУЕС бяха част от лекцията на Калоян Цветков – Senior Software Engineer, Experian Bulgaria. Те се запознаха с REST и как се създава приложение с MARVEN, SPRING-BOOT и MYSQL бази данни

Темата е изключително актуална, защото REST е нещо модерно, за което много хора говорят и компаниите се опитват да го използват.
На финала научихме какво е HATEOAS и как може автоматично да си създадем документация към проекта.


Запис от уебинара, може да откриете тук.