Системна администрация – Windows и има ли почва у нас?

На 13ти март Петър Стаменов (ТУЕС‘2006) от IBM изнесе лекция на тема „Системна администрация - Windows“ пред аудитория от над 30 ученици от 12ти и 11ти клас в ТУЕС.
Петър започна лекцията с ролята на сисадмина – какви са задачите му, критичното мислене като ключова част от уменията му и бъдещето на професията. След това той се опита да опровергае разпространеното в ТУЕС мнение против Windows, като цитира статистични данни, показващи относително големият процент на потребители на Windows Server. Учениците се запознаха и с основните функционалности в Windows, с които борави системния администратор – AD, DNS & DHCP, Group Policies, File & Print Services, Powershell и не само. Лекцията завърши с насоки, какво е необходимо да направиш за да се развиеш в сферата на системната администрация.
Посланието на Петър е, че това е обещаваща професионална сфера, която има нужда от специалисти и си заслужава учениците да имат поглед върху нея. От АЗТУЕС му благодарим за интересната лекция и отделеното време!