Мартин Липовски и Ваня Ламбева за ТУЕС

First image

TUES Inspiration Talks започна с лекции за кариерно развитие за учениците от 12 клас

През март, 12-токласниците от ТУЕС посетиха тематични лекции, посветени на кариерното развитие. Ваня Ламбева и Мартин Липовски от Telelink дадоха практически насоки за това как завършилите ТУЕС да изберат подходящ работодател и как да се подготвят за успешно кандидатстване за работа.

Second image

Мартин Липовски е ръководител на отдел Инсталационни инженери в Telelink. Той е завършил ТУЕС през 1999 г. Работата му включва активно участие в процеса на подбор, мотивация и развитие на екипи.

Ваня Ламбева е специалист по Управление на човешките ресурси в Telelink. Тя е психолог по образование. Опитът й в Telelink е свързан предимно със сферата на човешките ресурси и по-конкретно с процеса по подбор – преглеждане на автобиографии, провеждане на интервюта, и избор на най-подходящите кандидати за съответните позиции.

Мартин и Ваня се съгласиха да ни дадат интервю.

Вие сте психолог по образование. Към какво според Вас трябва да бъде насочено обучението по Психология в училище?

Ваня:

В различните етапи на развитие на човека различни неща са важни. За детската възраст е едно, за тийнейджърската и юношеската възраст е друго, за зрялата възраст е трето. Трудно можем да сложим психологията под общ знаменател. Аз разсъждавам в посока какво би било важно и ценно да научите от психологията, а и да ви бъде представено. Ние казахме в началото, средата и края на нашите лекции, че най-важно е всъщност да познавате себе си. Според мен, всички останали неща се завъртат около това. Възможно е в часовете по психология да се обърне внимание на тази тема, преподавателите да ви накарат да се обърнете към себе си и да мислите колко е важно човек да познава себе си. Под себепознание имам предвид да знаете какво искате, да осъзнавате интересите си и в какви сфери бихте искали да работите и да се развивате. Също така да знаете какво искате от себе си, бъдещия си работодател и професията си. Понятията, като памет, мислене и учене са важни, сигурна съм, но при интерес човек винаги може да чете по темата. По-важно е да се обърне внимание на идеята за личностното развитие. Успех за преподавателя ще бъде да ви накара да мислите в тази посока.

Мартин:

Зависи и как учителят ще представи материала на учениците, защото на учителя му е даден някакъв план – програма, който трябва да следва, но как ще бъде преподаден материалът вече е заслуга на учителя.

Вие сте завършил ТУЕС през 1999г. Сравнете училището тогава със сега. Какво се е променило?

Мартин:

Какъв хубав въпрос ми задаваш… Много неща са се променили, и то в най-положителна насока. Когато аз бях ученик в ТУЕС в края на 90-те години (1994 – 1999), нямахме допълнителни кръжоци, CISCO, лекции и уроци в училище. Нямаше външни фирми, които да подпомагат училището и обучението на учениците в 11 и 12 клас. По наше време нямаше и хакатони, състезания, кръжоци по роботика.

Сега учениците имат възможност да се докоснат и допитат до големи фирми в бранша, кръгозорът им се отваря. Това е заслуга на г-жа Стела Стефанова.

Това, което се е променило много, е начинът на получаване и работа с информация. През 90-те години не всеки имаше интернет и компютър, а сега всеки един ученик има достъп до огромен обем информация онлайн: образователни сайтове, форуми, много книги и литература. Оттам учениците могат да научават много нови неща, стига да имат желанието. Образованието трябва да ги научи и да им покаже как да учат сами, да имат желанието да се развиват сами, а не да очакват една група от учители да ги научи за 5 години на нещо, без те да положат усилия.

Проблем на изобилието от информация е, че учениците са свикнали цялата информация да се намира в интернет, когато им трябва.

Друго нещо, което се е променило, е отношението на преподавателите, а и отношението на учениците към образованието. Учителите също са осъзнали факта, че трябва да са в крак с времето – в клас се използват модерните технологии – презентации, образователни сайтове. През 90-те години мултимедията беше една лампа, пред която се слагат специални прозрачни принтирани листове – сегашните ученици не са виждали такова нещо. В 11 и 12 клас си пренасяхме информацията на дискети. А за телефон с шайба да не говорим – не сте и чували. Всичко се променя и се стреми да стане актуално с днешна дата.

Хубаво е, че учителите в ТУЕС го разбират и те самите се развиват.

Да, не може да преподаваш технически предмет с материал от 90-те, когато технологиите са се развили толкова глобално.

Плюс е, че много от учителите по специалните предмети са бивши възпитаници на ТУЕС, млади и в крак с технологиите хора.

Да, и това е благодарение на Стела Стефанова. В последните 5 години, тя търсеше точно това – завършили ТУЕС-ари, които имат опит да представят на учениците новите технологии. Защото книгите в тази сфера не могат да бъдат актуални, много е тромава държавната структура, че да се актуализира всичко. Затова и г-жа Стефанова е намерила начин да разреши този проблем – чрез вкарване на начетени, свежи хора в ТУЕС да представят новите технологии на учениците.

Именно с АЗТУЕС се цели и да се вкарват млади учители да преподават на учениците. Съвременната техника е базирана на основни фундаментални предмети – математика и физика – точните науки. На тях трябва да се набляга сериозно.

Когато аз бях в ТУЕС, учехме много история. И тогава историята беше един от важните предмети, въпреки че тя не е толкова определящ предмет за едно техническо ориентирано училище като ТУЕС. Но всичко се променя. Вие също – може да се развиете положително през времето ви прекарано в ТУЕС. От вас зависи дали ще се занимавате с нещо конкретно и градивно. Имате два варианта да прекарате тези 5 години тук: като загуба на време и като нещо полезно. Но това всеки си го преценява сам за себе си. Г-жа Стефанова е  достатъчно толерантна, разбираща и дава достатъчно свобода на всички инициативни ученици.

Благодарим за интервюто!

Ваня, Мартин: И ние благодарим!