Кръжокът на Марио Бенов (ТУЕС'2012) за разработка на игри

На 19.12.2019 г. започна кръжокът на Марио Бенов (ТУЕС'2012) за разработка на компютърни игри. Целта на извънкласната е дейност е да въведе ентусиастите от 11. клас в основите на това как се разработват игри.

Благодарим на Марио за страхотната инициатива!