Как се разработват автоматични UI тестове със Sikuli

Идеята за уъркшопа се породи след две наистина успешни въвеждащи TUES Inspiration Talks лекции на тема “Software Testing”, през които бяха минали софтуерните паралелки на 10-ти и 11-ти клас в ТУЕС и желанието им, споменато в попълнените анкетни карти за обратна връзка да научат повече за автоматичните тестове. На това желание откликнаха Таня и Невен Диневи, които се съгласиха да предложат на учениците уъркшоп за това, как се разработват автоматични user interface тестове чрез Sikuli IDE.

И така на 18-ти март се събраха близо 20 ученика, за разберат повече по темата. Уъркшопът започна с лекционна част, в която Таня припомни на учениците разликата между software testing и quality assurance, методите и видовете тестове. Фокусът постепенно се измести върху автоматизираното тестване, средствата с които това се случва, кога и как следва да се прави, за да е полезно за QA специалиста. Невен допълваше Таня с примери от своя дългогодишен опит и заедно с нея отговаряха на множеството въпроси на учениците, свързани пряко и непряко с темата.

Във втората част на уъркшопа учениците имахa възможност да се научат, как сами да разработват user interface тестове използвайки Sikuli, като под инструкциите на лекторите успяха да направят тестове на Windows калкулатор. След това, за да затвърдят знанията и уменията си имаха няколко забавни задачи - да се опитат чрез автоматизиран UI тест да напишат и запазят текст в Notepad, да създадат и запазят рисунка в Paint, както и да превъртят онлайн игра. Особено последната задача определено запали интереса на учениците, които до края на уъркшопа сравняваха кой до кое ниво е стигнал.

Благодарим на Таня и Невен, че за втора година се ангажират с каузата на TUES Inspiration Talks & Workshops и за ентусиазма, с който подготвиха и проведоха толкова интересен уъркшоп и то специално насочен към желанията на учениците!