“А сега накъде? CV, интервюта, работодатели” - лекция за 12 клас

На 07.12.2017 г. (четвъртък) се проведе лекцията “А сега накъде? CV, интервюта, работодатели” насочена към ученици от 12 клас. Водещ бешe Ваня Ламбева от Telelink. Ваня е специалист в сферата на Управление на човешките ресурси в Telelink. Психолог по образование, опитът ѝ в Telelink е свързан предимно със сферата на Човешките Ресурси и по-конкретно с процеса по подбор – преглеждане на автобиографии, провеждане на интервюта и избор на най-подходящите кандидати за съответните позиции.

Лекцията даде повече насоки на дванадесетокласниците, как да си изберат подходящ работодател, какво включва доброто CV и какво е важно по време на интервюто за работа. Учениците също така имаха възможност да зададат въпросите, които ги вълнуват относно кариерното им развитие на опитен специалист в сферата на човешките ресурси.