Екскурзия до Пловдив - 1.12.2018

Не се знае как на 10Г му хрумна да помечтае за екскурзия до Пловдив, но класната им откликва за дейности, които помагат учениците да се опознаят още по-добре. Естетвено, че щом чуха за екскурзия, веднага и други класове се присъединиха, най-много от 9В бяха зажаднели за пътуване. Така че Пловдив, който е един от най-старите градове в Европа –беше разгледан от 28 ученици от двата випуска, които потвърдиха мисълта че:

„Изминатият път по-добре да се измерва с намерените приятели, а не с изминатите километри“

Ето ни в античния театър - един от най-добре запазените антични театри в света и най-емблематичният паметник на непрекъснатата културно-историческа приемственост, осъществявана в града през вековете.

Виновниците за тази екскурзия,(сред които най-много виновният Станислав Пенев) и тяхната класна:

Малкото авантюристи от 10А:

Много елегантност и обаяние на фона на внушителния античен театър:

Склонните към пътешествия от 9В и техният класен:

Всички участници в двора на  Малка раннохристиянска базилика:

Повече снимки можете давидите тук.