Записване - второ класиране

Приемането на документи за записване в ТУЕС на учениците, класирани на второ класиране, ще се извършва от 10 до 17 часа , ет. 1, кабинет № 11