Заявления за допускане до ДЗИ и удължаване на срок ДР

Заявленията за допускане до ДЗИ и удължаване на срок ДР могат да се намерят в Училището/Правилници и документи/Други

От Ръководството на ТУЕС към ТУ - София.