Заявление за стипендии 12 клас

Всеки ученик, на когото се полага стипендия трябва да попълни тази декларация, след което да я прати сканирана на отговорника на класа си до петък - 20.03.2020 г.