Връщане в присъствена форма на обучение

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването от 08.04.2021 г. и на министъра на образованието и науката от 09.04.2021 г., от 12. април 2021 г. (понеделник) присъствено в класните стаи се връщат част от учениците, по следния график:

    От 12. април 2021 г. до 23. април 2021 г.:
        - присъствено – учениците от 8. и 10. клас;
        - дистанционно в електронна среда – учениците от 9., 11. и 12. клас.

    От 26. април 2021 г. до 29. април 2021 г.:
        - присъствено – учениците от 9. и 12. клас;
        - дистанционно в електронна среда – учениците от 8., 10. и 11. клас.

Учениците, които се обучават присъствено ще ползват кабинетите, указани в учебното разписание за II срок.

Учебната седмица от 12.04.2021 г. е четна!


ВНИМАНИЕ!

Всички ученици, когато се обучават присъствено, задължително трябва да бъдат с маски в класните стаи и в сградите в ТУ-София.