Важно за родителите и учениците на 12. клас!

На 7.02.2023 г. (вторник) от 18:30 ч в зала 1151 в I блок на ТУ–София ще се проведе среща с родителите и учениците на 12. клас за обсъждане на процедурата по дипломиране на випуска.

Присъствието на учениците от 12. клас е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

От Ръководството на ТУЕС към ТУ - София.