Удължаване на срока на неприсъствените занятия в ТУЕС

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 7317/27.03.2020 г. от Столична регионална здравна инспекция и  със заповед № РД-01-154/26.03.2020 г.  на министъра на здравеопазването  се удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително.
По време на извънредното положение в страната учениците от ТУЕС ще се обучават дистанционно.