Удължаване на срока на неприсъствените занятия в ТУЕС

Ректорът на Техническия университет – София проф. др. инж. Иван Кралов нареди да се удължи срока на неприсъствените учебни занятия в ТУ – София  /вкл. Технологичното училище „Електронни системи” в София и Професионалната гимназия по компютърни системи и технологии в гр. Правец/ до 29.03.2020 г. включително.

По време на извънредното положение в страната учениците от ТУЕС ще се обучават дистанционно.