Удължаване на грипна ваканция

Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на България и решение на АС на ТУ-София от 09.03.2020 г. за преустановяване на учебните занятияна територията на ТУ-София  12.03.2020 и 13.03.2020 г. ще бъдат неучебни дни за учениците от ТУЕС към ТУ-София.

Грипната ваканция за учениците от Технологично училище „Електронни системи” към ТУ-София ще бъде удължена до 15.03.2020 г. включително, като се спазват стриктно строги противоепидемични мерки за лична хигиена и се забранява на учениците да се събират на големи групи на обществени места.