Учебни занятия на 1.02.2019 г. и 4.02.2019 г.

В петък, 1.02.2019 г., 10. и 12.клас ще учат първа смяна. Разпределението на часовете по кабинети за 10. и 12. клас за 1.02.2019г. е тук.

На 1.02.2019 г. няма да има часове само по физическо възпитание и спорт.

На 4.02.2019 г. (понеделник) от 10 часа всички класове ще имат час на класа.