Учебна програма I срок 2022/2023

Разписанието на учебната програма за първия срок на учебната 2022/2023 година влиза в сила от 16.09.2022 година.

  • Учениците от 8., 9. и 10. клас учат в 9. блок на ТУ-София
    Първа смяна са тези от 8. и 9. класове.
    Втора смяна10. клас
  • Учениците от 11. и 12. клас учат в 8. блок на ТУ-София
    Първа смяна са 11. клас.
    Втора смяна12. клас

Учениците от 11. и 12. клас трябва да носят лични лаптопи за професионалните дисциплини.

Седмицата от 16.09.2022 г. е нечетна (първа).

Разписанието по класове може да намерите в секция Обучение/Учебна програма.