Учебен ден - 06.11.2023г.

Този понеделник (06.11.2023г.) е учебен за всички ученици на ТУЕС към ТУ - София.