Търсят се новите организатори на Hack TUES 7 и TUES Fest 2021

Както знаете, Hack TUES и ТУЕС Фест са две ежегодни, ключови за ТУЕС, събития. Всяка година се съставя нов отдаден координационен екип доброволци от 11. клас, който работи заедно с екипа на АЗТУЕС и ръководството на ТУЕС за организирането на събитията. Тази година планираме да стартираме подготовката им още от лятото, за да дадем по-голяма възможност на новите организатори да развият и реализират идеите си за Hack TUES 7 & TUES Fest 2021, които се планират за март и април 2021г.

Кой може да кандидатства? Очакваме кандидатури на ученици:

  • от 10. клас в ТУЕС за уч. год. 2019 - 2020 г.;

  • с достатъчно свободно време, което са готови да посветят на събитията;

  • отговорни и с желание да развиват организационните си умения;

  • доброволчески опит и участието в предишни издания на Hack TUES и/или TUES Fest е предимство.

Защо да кандидатствате? Ще получите:

  • ценен опит, как се организират две събития с всичките им аспекти - промотиране, финансиране, логистика, координация и др.;

  • контакти с компаниите спонсори на събитията, които могат да прераснат в предложения за практика, стаж и да са ви полезни и в бъдеще;

  • полезен опит, как се работи в екип от 10+ човека;

  • всяка отделна роля научава много умения свързани с тяхната работа в организацията;

  • адмирации от туесарите (завършили и настоящи), както и от ръководството на ТУЕС;

  • и не на последно място - незабравими преживявания и нови приятелства.

Кандидатите следва да попълнят този формуляр не по-късно от 12. юли. Към повечето позиции са приложени задачи, които кандидатите трябва да изпълнят, за да финализират и изпратят формуляра. За да отворите формуляра е необходимо да имате регистриран Google акаунт. 

Повече информация за всяка една позиция можете да откриете в този документ, както и да попитате някои от организаторите на предишни издания:

Подборът на организационния екип ще се осъществи от екипа на АЗТУЕС и ръководството на ТУЕС. Ще се вземат предвид попълнения формуляр, препоръки от класните ръководители и впечатления от предишен доброволчески опит в ТУЕС, като само одобрените на база изпратените формуляр и задачи ще бъдат поканени на интервю.

За допълнителна информация и при въпроси, пишете на aztues@elsys-bg.org.