Търсят се новите организатори на Hack TUES 6 и ТУЕС Фест 2020 сред 11. клас

През март и април 2020 са планирани следващите издания на хакатона Hack TUES и изложението на ученически проекти ТУЕС Фест. Тези две ключови събития за ТУЕС се случват благодарение на отдаден координационен екип доброволци от 11. клас, който работи по организацията на събитията още от есента заедно с екипа на АЗТУЕС и ръководството на ТУЕС. С началото на учебната година дойде време да изберем нов координационен екип от 11. клас за двете събития, на който старият екип от 12. клас да предаде щафетата.

Кой може да кандидатства? Очакваме кандидатури на ученици:

  • от 11. клас в ТУЕС;

  • с достатъчно свободно време, което са готови да посветят на събитията;

  • отговорни и с желание да развиват организационните си умения;

  • доброволческият опит и участието в предишни издания на Hack TUES и TUES Fest се счита за предимство.

Защо да кандидатствате? Ще получите:

  • ценен опит, как се организира едно събитие с всичките му аспекти - промотиране, финансиране, логистика, координация и др.;

  • контакти с компаниите спонсори на събитията, които могат да прераснат в предложения за практика, стаж и да са ви полезни и в бъдеще;

  • уважение от туесарите;

  • и не на последно място - незабравими преживявания и нови приятелства.

Кандидатите следва да попълнят този формуляр не по-късно от 20 октомври. Към повечето позиции са приложени задачи, които кандидатите трябва да изпълнят, за да финализират и изпратят формуляра. За да отворите формуляра е необходимо да имате регистриран Google акаунт.

Повече информация за всяка една позиция можете  да откриете в този документ.

Подборът на организационния екип ще се осъществи от екипа на АЗТУЕС и ръководството на ТУЕС. Ще се вземат предвид попълнения формуляр, препоръки от класните ръководители и впечатления от предишен доброволчески опит в ТУЕС, като само одобрените на база изпратените формуляр и задачи ще бъдат поканени на интервю.

За допълнителна информация и при въпроси, пишете на aztues@elsys-bg.org.