Традиционно раздаване на ELSYS награди

Традиционното раздаване на ELSYS награди ще се състои на 13.06.2023 г. от 18:00 в NETWORKING Premium Rakovska. На събитието са поканени целия Випуск 2023 и всички преподаватели от ТУЕС към ТУ - София.

Благодарим на АЗТУЕС за подкрепата!