Съобщение за 27.04.2018 г.

Във връзка с организацията и провеждането на ТУЕС фест, учениците от 9. и 11. клас
няма да имат учебни занятия на 27.04.2018 г. (петък, втора смяна). Тези часове ще
бъдат взети на 12.май 2018 г., събота от 8:00 часа.
Учениците от 8., 10. и 12. клас ще имат редовни учебни занятия на 27.04.2018 г.
(петък, първа смяна).
Вижте графика за часовете на 12.май 2018 г. тук.