Свободно място за прием в 8. клас, специалност "Системно програмиране" в ТУЕС към ТУ-София

На основание чл. 104, ал.1, т.2 от Наредба № 10/2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, се обявява едно свободно място за прием в 8. клас, специалност "Системно програмиране" в ТУЕС към ТУ-София - за учебната 2023/2024 г.

Необходими документи :

  1. Заявление по образец
  2. Оригинал на Свидетелството за завършен 7. клас

Документите за кандидатстване ще се приемат на 22.11.2023 г. /сряда/ от 9.00 ч. до 13.00 ч. в канцеларията на училището – блок 8 на ТУ-София, ет. 4, зала 4.3-1.

Класиране и обявяване на резултата: до 17:00 часа на 22.11.2023 г.

Записване: 23.11.2023 година /четвъртък/ от 14:00 часа до 17:00 часа в канцеларията.