Свободно място за прием в 8. клас, специалност "Компютърни мрежи" в ТУЕС към ТУ-София

На основание чл. 104, ал.1, т.2 от Наредба № 10/2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, се обявява едно свободно място за прием в 8 клас, специалност "Компютърни мрежи" в ТУЕС към ТУ-София - за учебната 2023/2024 г. 

Необходими документи : 

1.    Заявление по образец

2.    Оригинал на Свидетелството за завършен 7. клас

Документите за кандидатстване ще се приемат на 24.11.2023 г. /петък/ от 9.00 ч. до 13.00 ч. в канцеларията на училището – блок 8 на ТУ-София, ет. 4, зала 4.3-1. 

Класиране и обявяване на резултата: до 17:00 часа на 24.11.2023 г. 

Записване: 27.11.2023 година /понеделник/ от 9:00 часа до 12:00 часа в канцеларията.