Старт на учебната 2023/2024 година

Скъпи ученици, родители, завършили,

Тържественото откриване на учебната 2023/2024 година ще се проведе на 15 септември 2023 година в Техническия университет - София.

Откриването ще се състои между 1 и 2 учебен блок на ТУ- София, с начален час 10:00 часа. Учениците от Технологично училище "Електронни системи" трябва да се явят в 9:30 часа.

Важна информация за учениците от осми клас:

  • След 11.09.2023 ще получите информация за разпределението си в паралелки на посочените от вас имейли; 
  • Родителска среща за осми клас ще се проведе в края на септември. Допълнителна информация относно учебниците за осмокласниците ще бъде качена на уебсайта на училището.
  • Служебните бележки за дирекция "Социално подпомагане" за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас по чл. 10 б от Закона за семейни помощи за деца, ще бъдат раздадени на учениците на 15 септември 2023 година.
  • Учениците, записани за Зелено училище, трябва да заминат непосредствено след тържественото откриване.

Графикът за обучение през първия срок ще бъде следният:

  • Осми, девети и единадесети клас ще бъдат първа смяна
  • Десети и дванадесети клас ще бъдат втора смяна;

Ръководството на Технологично училище "Електронни системи" към Техническия университет - София очаква всички възпитаници!

Пожелаваме на всички успешна учебна година!