Родителска среща за учениците от 8., 9., 10. и 11. клас.

На 13.12.2018 г. (четвъртък) от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 8., 9., 10. и 11. клас.
8.а – 13.кабинет             9.а – 44.кабинет
8.б – 14.кабинет             9.б – 45.кабинет
8.в – 15.кабинет             9.в – 46.кабинет
8.г – 16.кабинет             9.г – 47.кабинет

10.а – 35.кабинет         11.а – 31.кабинет
10.б – 37.кабинет         11.б – 25.кабинет
10.в – 42.кабинет         11.в – 27.кабинет
10.г – 43.кабинет         11.г – 11.кабинет