Родителска среща

На 4.12.2019 г. (сряда) от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 8. и 9. клас.

8.а15.кабинет        9.а42.кабинет

8.б16.кабинет        9.б44.кабинет

8.в25.кабинет        9.в46.кабинет

8.г27.кабинет        9.г47.кабинет

На 5.12.2019 г. (четвъртък) от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 10. и 11. клас

10.а13.кабинет        11.а44.кабинет

10.б14.кабинет        11.б45.кабинет

10.в15.кабинет        11.в46.кабинет

10.г16.кабинет        11.г47.кабинет