Разпределение по зали за родителска среща - 30.11.2023 г., 18:30 часа

На 30.11.2023 г. (четвъртък) от 18:30 ч в блок 9 и блок 8 на ТУ–София ще се проведе родителска среща с родителите на 8., 9.,10. и 11.клас.

 

Разпределението по зали е следното:

 

Клас

Зала

Блок и етаж

Класен ръководител

8 а

9223

бл. 9, ет. 2

Цветанка Тодорова

8 б

9217

бл. 9, ет. 2

Перуника Кършакова

8 в

9221

бл. 9, ет. 2

Таня Петкова

8 г

9230

бл. 9, ет. 2

Веселина Велкова

9 а

9202

бл. 9, ет. 2

Владимир Христов

9 б

9113

бл. 9, ет. 1

Мария Цветкова

9 в

9218

бл. 9, ет. 2

Лора Николова

9 г

9125

бл. 9, ет. 1

Жанет Абрамович

10 а

9219

бл. 9, ет. 2

Мая Ташева

10 б

9205

бл. 9, ет. 2

Бистра Башева

10 в

9222

бл. 9, ет. 2

Александра Даскалова

10 г

9244             

бл. 9, ет. 2

Кирил Славков

11 а

8-3.4

бл. 8, ет. 3

Антоанета Даскалова

11 б

8-3.5

бл. 8, ет. 3

Валентин Иванов

11 в

8- 4.1

бл. 8, ет. 4

Ива Захариева

11 г

8- 2.4

бл. 8, ет. 2

Мадлен Михайлова