Разписание на учебната програма за втори срок на учебната 2019/2020 година за учениците от 8. до 12. клас

Разписанието е в сила е от 10.02.2020 г. Седмицата от 10.02.2020 г. е нечетна.

Разпределение на залите в 9. блок на ТУ-София, кв.Дървеница по класове:

8. клас
9. клас
10. клас
11. клас
12. клас
Разпределение по залите