Пролетна ваканция

Съгласно Заповед на МОН за ваканциите, всички ученици от VIII до XI клас ще бъдат в пролетна ваканция от 08.04.2023 г. до 17.04.2023 г.
За учениците от XII клас пролетната ваканция е от 12.04.2023 г. През дните на 10.04.2023 г. и 11.04.2023 г. тези ученици ще имат редовни учебни занятия с утвърдената учебна програма.
Учебните занятия стартират на 18.04.2023 г. Седмицата е четна.
Пожелаваме светли Великденски празници!
Заповед на Директора