Присъствено обучение от понеделник за някои ученици

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването от 29.04.2021 г. и на министъра на образованието и науката от 29.04.2021 г., от 10. май 2021 г. (понеделник) присъствено в класните стаи се връщат част от учениците по следния график:

 • От 10. май 2021 г. до 14. май 2021 г.:
          - присъствено – учениците от 9., 11. и 12. клас;
          - дистанционно в електронна среда – учениците от 8. и 10. клас.

В този период учениците от 9. клас ще ползват следните кабинети от 9. блок на ТУ:

        9.а - 9125;      9.б - 9221;      9.в - 9223;      9.г - 9202

Учениците от 11. и 12. клас ще ползват кабинетите в 8. блок на ТУ, указани в учебното разписание за II срок. 

 • От 17. май 2021 г. до 28. май 2021 г.:
          - присъствено – учениците от 8., 10. и 11. клас;
          - дистанционно в електронна среда – учениците от 9. клас.

В този период учениците от 8. клас ще ползват следните кабинети от 9. блок на ТУ:
        8.а - 9125;      8.б - 9221;      8.в - 9223;      8.г - 9202

Учениците от 10. клас ще се обучават в кабинетите на 8. блок на ТУ, както следва:
        10.а - 8-3.4;      10.б - 8-3.5;      10.в - 8-4.1;      10.г - 8-2.4

Учениците от 11. клас ще ползват кабинетите в 8. блок на ТУ, указани в учебното разписание за II срок.

Изключение прави провеждането на часовете по специалните предмети в кабинети 9222, 9224, 9219, 10402, съгласно посоченото в учебното разписание за II срок.

 • Учебната седмица от 10.05.2021 г. е нечетна!

ВНИМАНИЕ!

Всички ученици, когато се обучават присъствено, задължително трябва да бъдат с маски в класните стаи и в сградите на ТУ-София.