Предаване на дипломни работи випуск 2020

Всички дипломанти от 12 клас - випуск 2020:
1. Трябва да предават дипломни работи в споделената папка за всеки клас
2. Трябва да създадат собствена индивидуална папка и в нея да качат следните документи:

  • Задание на дипломната работа;
  • Последен вариант на дипломната работа.

3. Краен срок за предаване на документите 20.02.2020 г. до 13.00 часа.
4. Предаването на дипломните работи ще се извърши по график както следва:

  • За 12 А и 12 Б клас - 20.02.2020 г. от 18.00 часа – 31 каб;
  • За 12 В и 12 Г клас - 20.02.2020 г. от 17.00 часа – 21 каб.

5. В случай, че дипломната работа не е окончателно готова трябва да се предаде недовършен вариант на дипломната работа и заявление за удължаване по образец, подписано от научния ръководител.

Стела Стефанова

за 12 в и 12 г клас - 20.02.2020 г. от 17.00 часа – 21 каб.