Предаване на дипломни работи випуск 2019

1. Всички дипломанти от випуск 2019 трябва да получат срещу подпис оригинала на заданието на дипломнатa работа в 24 кабинет.

2. Всички дипломанти от випуск 2019 трябва да предадат дипломнатa работа, окомплектована според изискванията, подвързана, с прикрепен диск и с мнение на научния ръководител по следния график:

Специалност: „Системно програмиране“
Преподавател: ст.преп. Любомир Чорбаджиев
Дата: 28.02.2019 г. (четвъртък)
   Кабинет: 31
Час: 13.00 12А клас
Час: 13.30 12Б клас

• Специалност: „Компютърни мрежи“
Преподавател: доц. д-р Стела Стефанова
Дата: 28.02.2019 г. (четвъртък)
   Кабинет: 21
Час: 15.00 12В клас
Час: 16.30 12Г клас

3. Дипломантите от випуск 2019, които не са завършили дипломнатa работа, трябва да предоставят за преглед разработения продукт и документацията и да носят заявление за удължаване на срока с мнение и подпис на научния ръководител.

4. Няма да бъдат разглеждани заявленията на дипломантите от випуск 2019, които не се явят в указания срок.