Поправителни изпити, юли 2020 (8 - 10 клас вкл.)

Поправителна сесия

юли 2020 година (8. - 10. клас влючително)

Поправителните изпити ще се провеждат присъствено в сградата на ТУЕС. Носенето на предпазни маски е задължително.

Предмет
клас
дата
час
1
Химия
9.клас
6.07.2020 г.
9:00 ч.
2
Философия
9.клас
7.07.2020 г.
9:00 ч.
3
Икономика
10.клас
7.07.2020 г.
9:00 ч.
4
Математика
10.клас, 12.клас
8.07.2020 г.
9:00 ч.
5
История
9.клас
8.07.2020 г.
9:00 ч.
6
Градивни елементи
9.клас, 10.клас
9.07.2020 г.
9:00 ч.
7
Увод в алгоритмите и структурите от данни
10.клас
9.07.2020 г.
9:00 ч.
8
Увод в алгоритмите и структурите от данни - уч.пр.
10.клас
9.07.2020 г.
13:00 ч.
9
Информационни технологии
9.клас
10.07.2020 г.
8:00 ч.
10
Интернет програмиране - уч.пр.
випуск 2015
13.07.2020 г.
9:00 ч.
11
Увод в програмирането - уч.пр.
8.клас
14.07.2020 г.
9:00 ч.
12
Програмиране
9.клас
15.07.2020 г.
9:00 ч.
13
Програмиране - уч.пр.
9.клас
15.07.2020 г.
13:00 ч.