Поправителни изпити, юли 2020 (11 клас)

Поправителните изпити ще се провеждат присъствено в сградата на ТУЕС. Носенето на предпазни маски е задължително.

Предмет дата час
1 Операционни системи - уч.пр. 15.07.2020 г. 9:00 ч.
2 Операционни системи  15.07.2020 г. 13:00 ч.
3 Технология на програмирането  16.07.2020 г. 9:00 ч.
4 Технология на програмирането - уч.пр.  16.07.2020 г. 13:00 ч.
5 ООП - уч.пр.  17.07.2020 г. 9:00 ч.
6 АПЕ 17.07.2020 г. 9:00 ч.
7 АПЕ - уч.пр. 17.07.2020 г. 12:00 ч.