Поправителна сесия юли 2018

ППС 12.клас     
18.07.2018 г.    
9:00 часа, 37.каб.

СУБД                               
11.клас   
13.07.2018 г.     
13:00 часа, 31.каб.

Компютърни архитектури             
11.клас   
20.07.2018 г.     
9:00 часа, 37.каб.

Комп. архитектури - уч. пр.         
11.клас   
20.07.2018 г.     
13:00 часа,
37.каб.

Програмиране                      
10.клас   
9.07.2018 г.       
9:00 часа, 31.каб.

Програмиране - учебна практика      
10.клас   
9.07.2018 г.      
13:00 часа,
31.каб.

ИЦС                             
10.клас  
10.07.2018 г.       
9:00 часа,
25.каб.

ИЦС - учебна практика              
11.клас  
10.07.2018 г.       
9:00 часа, 25.каб.

Глобални мрежи - уч. практика        
12.клас  
19.07.2018г.       
13:00 часа, 21.каб.

Български език                      
10.клас  
11.07.2018г.       
9:00 часа, 27.каб.

Математика                           
8.клас  
12.07.2018 г.        
9:00 часа, 42.каб.

Математика - ЗП                      
10.клас  
12.07.2018 г.      
9:00 часа, 42.каб.

Математика - ЗП                      
11.клас
12.07.2018 г.       
9:00 часа, 42.каб.

Математика - ЗИП                  
11.клас  
13.07.2018 г.        
9:00 часа, 42.каб.

ООП - учебна практика              
11.клас  
18.07.2018 г.        
9:00 часа, 31.каб.

ООП                              
11.клас  
18.07.2018 г.      
13:00 часа,
31.каб.

ОС  
11А 11Б                     
16.07.2018 г.        
9:00 часа, 31.каб.

ОС - уч.практика
11А 11Б            
16.07.2018 г.       
13:00 часа, 31.каб.

ОС  
11В 11Г
18.07.2018 г.        
9:00 часа, 37.каб.

ОС - уч. практика     
11В 11Г         
18.07.2018 г.       
13:00 часа, 37.каб.

ТП                                
11.клас  
19.07.2018 г.
9:00 часа, 31.каб.

ТП - учебна практика                 
11.клас  
19.07.2018 г.       
13:00 часа, 31.каб.

АПЕ                             
11.клас  
19.07.2018 г.        
9:00 часа, 21.каб.

АПЕ - учебна практика              
11.клас  
19.07.2018 г.       
13:00 часа, 21.каб.

WEB дизайн                         
11.клас
17.07.2018 г.          
13:00 часа, 31.каб.

Ел. измервания - уч. практика         
11.клас  
18.07.2018 г.          
09:00 часа, 42.каб

Забележка: Учениците, които имат поправителна сесия трябва да се свържат с преподавателите за определяне на дата за консултация по съответния предмет.

Забележка: Учениците, които имат поправителна сесия трябва да се свържат с преподавателите за определяне на дата за консултация по съответния предмет.