Поправителна сесия септември 2022 г.

Графика за поправителната сесия през септември 2022 година.

Забележка: Включва информация за поправките през септември месец за всички класове.