Поправителна сесия, септември 2020

График на поправителните изпити в ТУЕС през месец септември. Учениците трябва да се свържат с преподавателя и да си уговорят консултации, ако са им необходими.

 • 8. клас

 • Увод в програмирането – уч. практика

  Дата: 11.09.20 г.
  Начален час: 11.00 ч., кабинет: 31

 • 9. клас

 • Програмиране – теория

  Дата: 09.09.20 г.
  Начален час: 9.00 ч., кабинет: 31

  Консултация: 29.08.20 г. (събота) 9.00 ч., кабинет: 31 ТУЕС

 • Програмиране – уч. практика

  Дата: 09.09.20 г.
  Начален час: 13.00 ч., кабинет: 31

  Консултация: 29.08.20 г. (събота) 9.00 ч., кабинет: 31 ТУЕС

 • ООП – теория

  Дата: 10.09.20 г.
  Начален час: 9.00 ч., кабинет: 31

  Консултация: 29.08.20 г. (събота) 9.00 ч., кабинет: 31 ТУЕС

 • ООП – уч. практика

  Дата: 10.09.20 г.
  Начален час: 13.00 ч., кабинет: 31

  Консултация: 29.08.20 г. (събота) 9.00 ч., кабинет: 31 ТУЕС

 • Химия

  Дата: 08.09.20 г.
  Начален час: 9.00 ч., кабинет: ТУЕС на място ще се реши

 • Философия – ЗУЧ

  Дата: 04.09.20 г
  Начален час: 9.00 ч., кабинет: ТУЕС на място ще се реши

 • История и цивилизации

  Дата: 03.09.20 г
  Начален час:  9.00 ч., кабинет: ТУЕС на място ще се реши

 • 10. клас

 • Градивни елементи

  Дата: 09.09.20 г
  Начален час: 9.00 ч., кабинет: ТУЕС на място ще се реши

 • Увод в алгоритми и структури от данни ЗП

  Дата: 10.09.20 г.
  Начален час: 9.00 ч., кабинет: 31

 • Увод в алгоритми и структури от данни – уч. практика

  Дата: 10.09.20 г.
  Начален час: 13.00 ч., кабинет: 31

 • 11. клас

 • Операционни системи

  Дата: 01.09.20 г.
  Начален час: 13.00 ч., кабинет: 31

  Консултация: 27.08.20 г. от 18.00 часа  да се свържат с преподавателя

 • Операционни системи - уч. практика

  Дата: 01.09.20 г.
  Начален час: 9.00 ч., кабинет: 31

  Консултация: 27.08.20 г. от 18.00 часа  да се свържат с преподавателя

 • Импулсна и цифрова схемотехника – уч. практика

  Дата: 08.09.20 г.
  Начален час: 9:00 ч., кабинет: ТУЕС - на място ще се реши

 • Технология на програмирането ЗП

  Дата: 02.09.20 г.
  Начален час: 13.00 ч., кабинет: 31

  Консултация: 27.08.20 г. – да се свържат с преподавателя

 • Технология на програмирането – уч. практика

  Дата: 02.09.20 г.
  Начален час: 9.00 ч., кабинет: 31

  Консултация: 27.08.20 г. – да се свържат с преподавателя

 • Обектно-ориентирано програмиране – уч. практика

  Дата: 11.09.20 г.
  Начален час: 9.00 ч., кабинет: 31

 • Автоматизация на проектирането в електрониката ЗП

  Дата: 03.09.20 г.
  Начален час: 9.00 ч., кабинет: 21

  Консултация: 27.08.20 г. 16.00 часа, кабинет: 21 ТУЕС

 • Автоматизация на проектирането в електрониката – уч. практика

  Дата: 03.09.20 г.
  Начален час: 13.00 ч., кабинет: 21

  Консултация: 27.08.20 г. 16.00 часа, кабинет: 21 ТУЕС