Поправителна сесия септември 2019

 1. Поправителен изпит по Програмиране за 9.  клас

Дата: 03.09.2019 г.

Начален час:   8:00 ч.,   кабинет:   34.

 

 1. Поправителен изпит по  АПЕ-уч.пр.  за 11.клас

Дата: 03.09.2019 г

Начален час: 9:00 ч.,  кабинет:   21.

 

 1. Поправителен изпит по  АПЕ  за 11.клас

Дата: 03.09.2019 г.

Начален час: 13:00 ч.,  кабинет:   21.

 

 1. Поправителен изпит по  ООП-уч.пр.  за 11.клас

Дата: 04.09.2019 г.

Начален час: 9:00 ч.,  кабинет:   31.

 

 1. Поправителен изпит по  ООП  за 11.а, б клас

Дата: 04.09.2019 г.

Начален час: 13:00 ч.,  кабинет:   31.

 

 1. Поправителен изпит по Програмиране-уч.пр. за 9.  клас

Дата: 04.09.2019 г.

Начален час:  17:00 ч.,   кабинет:  34.

 

 1. Поправителен изпит по Математика-ЗИП  за 11.клас

Дата: 04.09.2019 г.

Начален час: 9:00 ч., кабинет: 42.

Консултация: 03.09.2019 г., 10:30 ч., 42.каб.

 

 1. Поправителен изпит по  ОС- уч.пр.  за 11.а, б клас

Дата: 05.09.2019 г.

Начален час: 9:00 ч.,  кабинет:   31.

 

 1. Поправителен изпит по  ОС за 11.а, б клас

Дата: 05.09.2019 г.

Начален час: 13:00 ч.,  кабинет:   31.

 

 1. Поправителен изпит по Увод в ООП-уч.пр. за 9.  клас

Дата: 05.09.2019 г.

Начален час: 17:00 ч.,  кабинет: 31. 

 

 1. Поправителен изпит по Увод в ООП за 9.в  клас

Дата: 05.09.2019 г.

Начален час: 17:00 ч.,  кабинет: 31.

 

 1. Поправителен изпит по Програмиране за 10.клас

Дата: 05.09.2019 г.

Начален час:   9:00 ч.,    кабинет:   31.

 

 1. Поправителен изпит по Програмиране - уч. пр. за 10.клас

Дата: 05.09.2019 г.

Начален час:   13:00 ч.,    кабинет:   31.

 

 1.  Поправителен изпит по Математика за 9.клас и 11. клас

Дата: 5.09.2019 г.

Начален час:    9:00 ч.,    кабинет:  42.

Консултация: 04.09.2019г. , 10:30 ч., 47.каб. – Жанет Абрамович

04.09.2019 г., 10:30 ч., 42.каб. – Лидия Иванова

 

 1.  Поправителен изпит по ИЦС за 10.клас

Дата: 05.09.2019 г.

Начален час: 9:00 ч.,  кабинет:  25.

 

 1. Поправителен изпит по  WEB-дизайн - уч.пр.  за 11.клас

Дата: 07.09.2019 г.

Начален час: 10:00 ч., кабинет:   11.

 

 1. Поправителен изпит по  Компютърни архитектури – уч.пр.  за 11. клас

Дата: 09.09.2019 г.

Начален час: 10:00 ч.,  кабинет:   37.

 

 1. Поправителен изпит по  Компютърни архитектури  за 11. клас

Дата: 09.09.2019 г.

Начален час: 10:00 ч.,  кабинет:  42.

 

 1. Поправителен изпит по Електронни елементи - 10.клас

Дата: 09.09.2019 г.

Начален час:    13:00 ч.,    кабинет: 26.

 

 1. Поправителен изпит по Електронни елементи - уч.пр. - 10.клас

Дата: 09.09.2019 г.

Начален час:    9:00 ч.,    кабинет: 26.

 

 1. Поправителен изпит по Български език и литература за 9.  и 11.клас

Дата: 09.09.2019 г.

Начален час:   9:00 ч.,  кабинет: 13.

Консултация: 05.09.2019 г.,  14:00 ч.

 

 1. Поправителен изпит по СУБД  за 11.а, б клас

Дата: 10.09.2019 г.

Начален час:   13:00 ч.,    кабинет:   34.

 

 1. Поправителен изпит по ОС за 11.г клас

Дата: 10.09.2019 г.

Начален час: 9:00 ч.,  кабинет: 25.