Поправителна сесия 2022 г.

Графика за поправителната сесия през юли 2022 година.

Забележка: Включва информация за поправките и консултациите през юли месец за всички класове.