Подаване на заявления за стипендии II срок 2023/24 г.

Срокът за подаване на заявления за стипендии е до 16.02.2024г.

Видовете заявления и правилата за получаване на стипендии можете да намерите тук

(в секциите Бланки за заявления и Правилници съответно).

Желаещите за стипендии трябва да представят съответното заявление и всички изисквани от него документи на своите класни ръководители.