Откриване на учебната 2019/2020 година

Откриването на учебната 2019/2020 година ще бъде на 16.09.2019 г. (понеделник) от 10:00 часа.
Учениците от 8.клас трябва да се явят на този ден в 9:15 часа в училището. Класните им ръководители ще им раздадат тениските на ТУЕС. Тези от тях, които ще пътуват за Зеленото училище в Семково, трябва да бъдат с необходимия им багаж.
Всички останали ученици трябва да се явят на този ден в 9:30 часа в двора на училището, облечени с тениските на училището.
От ръководството на ТУЕС